Sztuka leczenia. Dialog medycyny z humanistyką

| Medycyna

W dniach 7-8 czerwca 2014 roku odbędzie się w Krakowie interdyscyplinarna konferencja "Sztuka leczenia. Dialog medycyny z humanistyką". Jej celem jest zgromadzenie studentów badających pogranicza pozornie odległych gałęzi nauki. Płaszczyzną je łączącą jest człowiek, tutaj występujący w roli pacjenta, na którego uczestnicy konferencji postarają się spojrzeć z różnych perspektyw. Organizatorzy konferencji chcą zastanowić się nad koniecznością współpracy i czerpania ze wzajemnego dorobku medycyny i humanistyki.Dlatego też zorganizowali sympozja, wykłady i warsztaty.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do studentów wszystkich stopni (w tym doktorantów) z takich dziedzin jak medycyna humanistyczna, antropologia medyczna (w tym etnomedycyna), psychologia zdrowia i choroby, historia medycyny, zdrowie publiczne, socjologia medycyny, bioetyka, pielęgniarstwo i medycyna kulturowa oraz innych wpisujących się w temat konferencji.

Zgłoszenia:
Do 7 maja 2014 roku prowadzony jest nabór abstraktów (do ok. 500 słów). Chętni powinni załączyć krótką notę afiliacyjną (do 100 słów), a w tytule należy podać dziedzinę, której abstrakt dotyczy. Dokumenty należy wysłać na adres sztuka.leczenia2014@gmail.com

Zasady uczestnictwa:
Zaproszeni są studenci wszystkich stopni.
Przewidywany czas wystąpienia 15-20 minut.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednak mogą pomóc w ich znalezieniu.

Organizatorzy:
Sekcja Angroplogii Medycznej Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Międzywydziałowe Koło Naukowe Kontaktu z Pacjentem przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM
Fundacja Zdrowy Kontakt
Koło Naukowe Historyków Studentów UJ

Więcej informacji: https://www.facebook.com/sztukaleczenia

Sztuka leczenia. Dialog medycyny z humanistyką konferencja