Zakaz palenia krowiego łajna w pobliżu Tadź Mahal

| Ciekawostki
Friar's Balsam (Christopher John SSF), CC

W Indiach wydano zakaz palenia krowim łajnem w pobliżu Tadź Mahal. Władze mają nadzieję, że w ten sposób uda się zredukować brązowienie zabytku. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku ukazał się raport naukowców z Indii i USA, z którego wynikało, że zanieczyszczeniami, które prowadzą do utraty koloru przez Tadź Mahal, są pyły, m.in. węgiel ze spalania biomasy.

W sąsiedztwie Tadź Mahal znajdują się Agra oraz rafineria. Od czasu do czasu pojawiają się obawy odnośnie do zmiany koloru mauzoleum, dlatego na ostatnim posiedzeniu zdecydowano, że w granicach miasta będzie obowiązywać zakaz spalania brykietu z krowich placków. W grę wchodzi również aspekt estetyczny - nie chcemy, by ściany budynków były pokryte tym materiałem - podkreśla Pradeep Bhatnagar, urzędnik z Agry.

Bhatnagar dodaje, że mieszkańcy metropolii będą zachęcani do korzystania z czystszych paliw; większej ich liczbie zostanie zapewniony dostęp do gazu.

Tadź Mahal Agra palenie paliwo krowie łajno odchody pyły węgiel biomasa Pradeep Bhatnagar