NASA szuka chętnych do przejęcia kosmicznego teleskopu

| Astronomia/fizyka
NASA

NASA poszukuje prywatnej instytucji lub firmy, która przejmie zarządzanie Teleskopem Kosmicznym Spitzera. Po przejęciu Teleskop miałby być utrzymywany ze środków nie pochodzących od NASA.

Agencja informuje, że Wydział Astrofizyki Dyrektoriatu Misji Naukowych NASA będzie zarządzał Teleskopem do marca 2019 roku. Zdaniem ekspertów, jeśli nie pojawią się niespodziewane problemy inżynieryjne Teleskop może pracować tak jak dotychczas do września 2019 roku, a prace obserwacyjne na najniższym możliwym poziomie będzie mógł prowadzić jeszcze po wrześniu 2020 roku. W opublikowanym ogłoszeniu NASA stwierdza też, że koszt utrzymania Spitzera w bieżącym roku podatkowym, bez kosztów analizy danych i korzystania z Deep Space Network wynosi 14 milionów dolarów.

Teleskop Kosmiczny Spitzera został wystrzelony z 2003 roku i od tamtej pory obserwuje wszechświat w podczerwieni. Jego podstawowa misja zakończyła się w połowie 2009 roku gdy wyczerpały się pokładowe zapasy materiału kriogenicznego. Od tamtej pory teleskop prowadzi obserwacje za pomocą Infrared Array Camera (IRAC), rejestrując fale o długości 3,6 i 4,5 mikrometra. Wydajność IRAC jest bardzo dobra. Największym wyzwaniem jest utrzymanie idealnej pozycji teleskopu, by w jak największym stopniu wykorzystać jego możliwości. NASA nie będzie potrzebowała Spitzera, gdyż wkrótce w przestrzeń kosmiczną trafi Teleskop Webba, którego możliwości przewyższą możliwości Spitzera. Jednak teleskop ten może być świetnym narzędziem badawczym, gdyż wciąż zapewnia unikatowe możliwości w zakresie badań planet pozasłonecznych, badań pozagalaktycznych i innych programów naukowych.

NASA stawia jednak szereg warunków tym, którzy chcieliby przejąć Spitzera. Pierwszy z nich mówi, że chętnym musi być jakaś wiodąca instytucja i musi się ona znajdować na terenie USA. Centra sterowania misją, znajdujące się w Jet Propulsion Laboratory i siedzibie Lockheeda Martina oraz centrum przetwarzania i analizy danych na Caltech nie mogą zostać przeniesione. Stopień złożoności sprzętu i oprogramowania oraz kwestie własności intelektualnej wykluczają przekazanie ich innej instytucji. Instytucja, która przejmie Spitzera będzie miała swobodę w wyznaczaniu mu celów naukowych oraz udostępniania czasu obserwacyjnego innymi instytucjom. NASA zapewni ponadto dostęp do Deep Space Network. Uzyskane zaś dane będą dostarczane i przetwarzane przez ten sam ośrodek naukowy, który obecnie się tym zajmuje.

Instytucja, która chciałaby przejąć Spitzera, musi odpowiedzieć we wniosku na szereg pytań, w tym na perspektywy finansowe, źródło finansowania teleskopu, sposób organizacji jego pracy oraz korzyści, jakie Stany Zjednoczone odniosą z prowadzonych prac.

Teleskop Kosmiczny Spitzera NASA