TS uzna otyłość za niepełnosprawność?

| Ciekawostki
Tobyotter (Tony Alter), CC

Trybunał Sprawiedliwości (TS) w Luksemburgu ma się wypowiedzieć w sprawie Duńczyka Karstena Kaltofta, który twierdzi, że został zwolniony z pracy z powodu swojej wagi. Możliwe, że orzeczenie zobowiąże pracodawców z UE do uznawania otyłości za niepełnosprawność.

Z wnioskiem o objaśnienie prawa europejskiego zwrócił się do TS sąd pierwszej instancji (Retten i Kolding). Karsten Kaltoft był zatrudniony przez władze Billund jako opiekun do dzieci. Ważący 160 kg mężczyzna przyznaje, że przytył przez złe nawyki, ale tusza bynajmniej nie przeszkadzała mu w pracy.

Retten i Kolding pyta m.in., czy dyskryminowanie z powodu otyłości nie stoi w sprzeczności z Artykułem 6. Traktatu o Unii Europejskiej, który wyraźnie stwierdza, że Unia opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, które są wspólne dla Państw Członkowskich. Poza tym sędziowie będą musieli stwierdzić, czy otyłość podpada pod Dyrektywę 2000/78/EC, ustanawiającą ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Employment Equality Directive) oraz zabraniającą dyskryminowania na gruncie niepełnosprawności.

W wywiadzie udzielonym BBC Kaltoft zaprzeczył pogłoskom, jakoby nie mógł się pochylić na tyle nisko, by zawiązać dzieciom sznurówki. Podkreślał, że bez problemu może usiąść na podłodze i bawić się z maluchami.

Kaltoft podkreśla, że nie czuje się niepełnosprawny, chodzi mu tylko o to, by uznać, że jeśli ktoś właściwie wykonuje swoją pracę, nie wolno go zwalniać tylko dlatego, że jest gruby.

Władze Billung wyjaśniają, że Kaltoft pracował dla nich przez 15 lat i został zwolniony z powodu spadku liczby dzieci. Nie sprecyzowały, czemu do zwolnienia wybrano właśnie jego.

Prawnicy wypowiadający się w sprawie orzeczenia TS zaznaczają, że Trybunał będzie musiał zdecydować, czy do preferencyjnych praw prowadzi otyłość per se, czy też ma ona jakieś znaczenie dopiero wtedy, gdy nadmierna waga wywoła powikłania.

Trybunał Sprawiedliwości Luksemburg orzeczenie Karsten Kaltoft Retten i Kolding Billund otyłość dyskryminacja