Biblioteka Kongresu archiwizuje Twittera

| Ciekawostki
Curious Expeditions

Biblioteka Kongresu USA, największa tego typu instytucja na świecie, tworzy archiwum... Twittera. Każdego dnia trafia do niego 500 milionów wpisów. Obecnie składa się ono ze 170 miliardów wpisów.

Archiwum tworzone jest na podstawie umowy podpisanej z Twitterem w kwietniu 2010 roku. Daje ona Bibliotece prawo archiwizowania każdego publicznie dostępnego wpisu, jaki został umieszczony od założenia serwisu w 2006 roku.

Do końca bieżącego miesiąca zakończy się pierwsza faza tworzenia archiwum, czyli zarchiwizowane zostaną wszystkie wpisy, które pojawiły się pomiędzy dniem uruchomienia Twittera a podpisaniem umowy. Obecnie biblioteka rozpoczyna działania mające na celu udostępnienie archiwum zainteresowanym ekspertom, takim jak np. posłowie czy naukowcy. Na podstawie wspomnianej umowy biblioteka może udostępnić wpisy nie wcześniej niż w 6 miesięcy po ich pojawieniu się na Twitterze, a wpisy nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani podlegać dalszej dystrybucji.

Biblioteka otrzymała dotychczas 400 wniosków o udostępnienie archiwum. Składały je osoby zainteresowane m.in. badaniami nad dziennikarstwem obywatelskim, rozpowszechnieniem szczepień ochronnych oraz trendami na giełdzie papierów wartościowych.

Biblioteka Kongresu USA pełni de facto rolę biblioteki narodowej USA. Obecnie w jej zbiorach znajduje się 151 milionów przedmiotów, w tym 34,5 miliona skatalogowanych książek w 470 językach, ponad 66,6 miliona manuskryptów oraz największy w Ameryce Północnej zbiór starych książek, a także największy na świecie zbiór materiałów prawnych, filmów, map i nagrań muzyki.

W Bibliotece znajdziemy m.in. pierwszą wersję Deklaracji Niepodległości i jedną z czterech istniejących kompletnych kopii Biblii Gutenberga oprawionych w welin. Instytucja jest też w posiadaniu jednego z najstarszych tekstów drukowanych, buddyjskiej sutry z 770 roku n.e., natomiast w ogóle najstarszym zabytkiem pisanym w jej zbiorach jest gliniana tabliczka z 2040 roku p.n.e zapisana pismem klinowym.

Każdego roku z biblioteki korzysta 1,7 miliona osób, a instytucja ta zatrudnia 3525 osób.

Twitter Biblioteka Kongresu USA archiwum