Pierwszy dziki przedstawiciel pszczół uznany za zagrożonego w USA

| Nauki przyrodnicze
Dan Mullen

Trzmiel Bombus affinis jest pierwszym dzikim przedstawicielem nadrodziny pszczół, który został uznany za narażony na wyginięcie w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Umieszczenie go na liście takich gatunków oznacza objęcie zwierzęcia federalną ochroną.

US Fish and Wildlife Service informuje, że od końca lat 90. ubiegłego wieku populacja Bombus affinis zmniejszyła się niemal o 90%. Za przyczyny znikania gatunku uznano rozprzestrzenianie się chorób, stosowanie pestycydów, zmiany klimatyczne oraz utratę habitatów. Jeszcze do niedawna trzmiel ten powszechnie występował w 28 stanach USA, przede wszystkim od Dakoty Południowej po Connecticut oraz w kanadyjskich prowincjach Ontario i Quebec. Obecnie przetrwały niewielkie zdziesiątkowane populacje w 13 stanach i w Ontario.

Trzmiele odgrywają niezwykle ważną rolę w amerykańskim rolnictwie. Jak mówią przedstawiciele Xerces Society for Invertebrate Conservation, którzy starali się o objęcie Bombus affinis ochroną, zwierzęta te zapylają około 30% wszystkich roślin uprawnych. Szacuje się, że roczna wartość pracy wszystkich owadów zapylających wynosi w USA 3 miliardy dolarów. Na terenie USA i Kanady występuje obecnie 47 gatunków trzmieli. Ponad 25% z nich jest zagrożonych wyginięciem.

Naukowcy wskazują, że szczególnym zagrożeniem dla pszczół są neonikotynoidy, pestycydy powszechnie stosowane na polach, lasach i w ogrodach. Trafiają one bowiem do wszystkich części roślin, w tym do nektaru i pyłku. Eksperci mówią, że pszczoły mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pestycydów stosowanych wczesną wiosną, gdyż wówczas przez miesiąc pomyślność całej kolonii zależy od działań królowej wychodzącej z zimowego snu.

USA Bombus affinis gatunek zagrożony trzmiel