Więcej cenzury w internecie?

| Technologia
Akbar Simonse, CC

W odpowiedzi na atak terrorystyczny na redakcję pisma Charlie Hebdo, ministrowie spraw wewnętrznych 12 krajów UE opowiedzieli się za zwiększeniem cenzury w internecie. W oświadczeniu podpisanym przez ministrów Francji, Niemiec, Łotwy, Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii czytamy, że co prawda internet powinien pozostać miejscem zgodnego z prawem przestrzegania podstawowych wolności, forum swobody słowa to jednak dostawcy internetu powinni pomóc stworzyć warunki do skutecznego raportowania materiałów, których celem jest sianie nienawiści i terroru oraz do usuwania takich treści.

W chwili obecnej w UE nie są prowadzone skoordynowane działania mające na celu nadzorowanie treści umieszczanych w internecie, jednak powoli kładzie się podwaliny pod takie działania.

Ministrowie zgodzili się też na przyspieszenie prac nad European Passanger Name Record, dzięki któremu chcą lepiej nadzorować przemieszczanie się obywateli.

Unia Europejska Charlie Hebdo cenzura internet