W rzymskiej Nidzie (Frankfurt) znaleziono świetnie zachowane pozostałości piwnicy

| Humanistyka
AMF, Th. Flügen

W rzymskiej Nidzie – znajdującej się obecnie pod dzielnicą Frankfurtu nad Menem, Heddernheim – znaleziono wyjątkowo dobrze zachowane pozostałości piwnicy wraz z klatką schodową. Odkrycia dokonano przed rokiem, a obecnie piwnicę wydobyto i odrestaurowano. Była ona częścią rzymskiego domu mieszkalnego, który pod koniec I wieku stał przy głównej ulicy Nidy. Z samego budynku nic nie pozostało. Tym cenniejsze są świetnie zachowane szczątki piwnicy.

H. Menzel AMF, Th. Flügen

Wejście do piwnicy skierowane było na południe od głównej ulicy. Na drewnie widać ślady intensywnego pożaru, który w starożytności strawił budynek. Archeolodzy znaleźli między innymi roztopiony szklany słój oraz żelazne narzędzia.  To pokazuje, że mieszkańcy budynku nie mieli czasu na zabranie czegokolwiek. Jakiś czas po pożarze budynek wzniesiono ponownie, ale piwnicy więcej nie używano.

Eksperci jeszcze nie zakończyli szczegółowego datowania zabytku, na razie więc nie wiadomo, kiedy wzniesiono pierwszy budynek, kiedy doszło do pożaru i kiedy na ocalałej piwnicy ponownie zbudowano dom. Wciąż też trwają zabiegi konserwatorskie przy znalezionych artefaktach, w tym ceramicznych i szklanych naczyniach oraz nietypowych przedmiotach z żelaza.

To nie pierwsza piwnica ze śladami pożaru, którą znaleziono w Nidzie. W ciągu ostatnich 100 lat wielokrotnie trafiano na tego typu zabytki, jednak były one gorzej zachowane i nie można było ich zbadać równie dobrze, jak tej piwnicy, do analizy której stosuje się najnowsze osiągnięcia techniki.

Pierwsze ślady rzymskiego osadnictwa w tym miejscu pochodzą z czasu rządów Wespazjana (69–79). W szczycie rozwoju Nida miała około 10 000 mieszkańców, a w 110 roku została oficjalnie stolicą Civitas Taunensium. Wiemy, że znajdowały się tam m.in. trzy świątynie Mitry. W drugiej połowie III wieku w wyniku najazdów Alemanów miasto upadło. Jego szczątki były jeszcze dobrze widoczne w XV wieku, kiedy to miejscowa ludność zaczęła wykorzystywać je do budowy domów. Pozostały jednak rozległe części podziemne. Nigdy nie zostały one dobrze przebadane. W 3. dekadzie XX wieku rozpoczęto na tamtejszym terenie budowę osiedli mieszkaniowych, a dzieła zniszczenia Nidy dokonano podczas kolejnych projektów budowlanych z lat 60. i 70. XX wieku. Obecnie z Nidy niewiele pozostało. Tym cenniejsza jest zachowana rzymska piwnica.

W rzymskiej Nidzie (Frankfurt) znaleziono świetnie zachowane pozostałości piwnicy