Soco myśli o wydobywaniu ropy w najstarszym parku Afryki

| Nauki przyrodnicze
poplinre (Ryan Poplin), CC

WWF nawołuje, by firma Soco International porzuciła plany poszukiwania ropy naftowej w najstarszym parku narodowym Afryki. Park Narodowy Wirunga leży we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Został założony w 1925 r., a w 1979 r. wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W parku mieszkają m.in. krytycznie zagrożone goryle górskie (ok. 1/4 światowej populacji), dlatego WWF obawia się o dobrostan zwierząt. Soco zaprzecza, jakoby prowadzone działania zagrażały środowisku obszaru chronionego. Na razie specjaliści oceniają zasoby.

WWF podkreśla, że wydobycie ropy wiązałoby się z nieodwracalnym zanieczyszczeniem i zniszczeniem ekosystemu. Organizacja uważa, że zamiast tego warto byłoby pomyśleć o produkcji hydroenergii oraz o rozwoju rybołówstwa i ekoturystyki.

Po wycofaniu się francuskiego Totala Soco jest jedyną firmą wydobywczą działającą w tym rejonie.

WWF Park Narodowy Wirunga Soco International ropa wydobycie