Watson pomoże w analizach biznesowych

| Technologia
IBM

IBM uruchomił wersję beta Watson Analytics. To usługa, która na podstawie zestawu danych biznesowych ma odpowiadać na pytania dotyczące kwestii i trendów ekonomicznych związanych z analizowanymi danymi. Watson Analytics ma konkurować z tradycyjnymi narzędziami analitycznymi, które są bardzo skomplikowane w użyciu. Trudno jest zebrać odpowiednie dane i je przeanalizować, jeśli nie jest się specjalistą. I trudno jest używać tych narzędzi - mówi Eric Sall, wiceprezes IBM-a ds. marketingu narzędzi do analiz biznesowych.

Watson Analytics ma w języku naturalnym odpowiadać na skomplikowane pytania. Systemy posługujące się językami naturalnymi stają się coraz bardziej popularne. Najbardziej znane z nich to wirtualni asystenci, jak Siri Apple'a, GoogleNow Google'a czy Cortana Microsoftu. Programy te są w stanie odpowiedzieć na wiele prostych pytań i wykonywać komendy głosowe.

Podobnie działa Watson Analytics. W założeniu jego twórców użytkownik tego systemu nie będzie musiał tworzyć zapytań SQL czy uczyć się obsługi oprogramowania statystycznego, by uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące dużego zestawu danych. Wystarczy, że zada pytanie, a Watson Analytics sam odwoła się do bazy danych, sprawdzi konkretne informacje, przeanalizuje je i odpowie na pytanie.

Nowe narzędzie IBM-a jest skierowane do osób, które obecnie większość analiz biznesowych wykonują w arkuszu kalkulacyjnym bądź korzystają ze specjalistycznego oprogramowania. Watson Analytics odpowie np. na pytanie, która z prowadzonych transakcji ma największe szanse na pomyślne zakończenia czy też, jakie dodatkowe korzyści mogą skłonić pracowników, by pozostali w firmie i nie szukali pracy u konkurencji. Watson potrafi też przygotować dane do analizy, co pozwoli na zaoszczędzenie olbrzymiej ilości czasu. Z szacunków IBM-a wynika bowiem, że przygotowanie danych do analizy zabiera nawet 60% czasu przeznaczonego na analizę.

Watson Analytics analiza biznesowa dane