Znany młodzieniaszek

| Nauki przyrodnicze
Meckimac, GNU FDL

Wielki Kanion Kolorado, jedna z najbardziej znanych formacji geologicznych na Ziemi, jest zadziwiająco młody. Znacznie młodszy niż sądzono.

W 2012 roku Rebecca Flowers z University of Colorado stwierdziła, że Wielki Kanion powstał 70 milionów lat temu. Taki wynik badań zaskoczył geologów, którzy spodziewali się, że jest młodszy. Teraz okazuje się, że jego najmłodsza część liczy sobie zaledwie 5-6 milionów lat i dopiero od chwili jej wyłonienia się możemy mówić o istnieniu Wielkiego Kanionu Kolorado.

Karl Karlstrom z University of New Mexico przeprowadził wraz z kolegami badania czterech części Kanionu. Prowadzono je zarówno na dnie jak i na ich krawędziach. Później obliczono, kiedy poszczególne skały wyłoniły się na powierzchnię.

Najstarsza część Kanionou, formacja Music Mountain pojawiła się 50-70 milionów lat temu, co zgadza się z badaniami pani Flowers. Jednak w czym czasie pozostałe trzy części leżały jeszcze głęboko pod powierzchnią. Najmłodsza z nich znajdowała się aż 2 kilometry w głąb planety.

Jako następny wyłonił się paleokanion East Kaibab, który uformował się 15-25 milionów lat temu. Oba pierwsze kaniony zostały wyżłobione przez różne rzeki. Kolorado popłynęła przez Wielki Kanion zaledwie 6 milionów lat temu, gdy wyłoniły się Eastern Grand Canyon oraz zachodnia część zwana Marble Canyon.

Karlstrom wykorzystał podczas badań technikę termochronologii, którą posługiwała się też Flowers. Uczona z Kolorado mówi, że wyniki badań zespołu z Nowego Meksyku zgadzają się z jej własnymi, z wyjątkiem części dotyczącej Marble Canyon. Flowers sądzi, że jest ona znacznie starsza. Ciekawostką jest fakt, że oboje otrzymali z Karlstromem podobne wyniki, jednak najwyraźniej odmiennie je zinterpretowali, stąd duża różnica w datowaniu. „Zajmie nam trochę czasu zanim zrozumiemy, dlaczego ich interpretacja tak bardzo odbiega od naszej i dlaczego oni stwierdzili, że akurat na tym niewielkim odcinku erozja przebiegała tak odmiennie od tego, co stwierdziliśmy my” - mówi Flowers.

Wielki Kanion Kolorado