Wielki Zderzacz Hadronów wkrótce rozpocznie pracę

| Astronomia/fizyka

Specjalistom z CERN udało się naprawić obwód, który doprowadził do krótkiego spięcia w diodzie jednego z magnesów Wielkiego Zderzacza Hadronów. Eksperci, po zlokalizowaniu miejsca, w którym wystąpił problem, i dokonaniu precyzyjnych pomiarów, zdecydowali się na stopienie fragmentu metalu. Następnie na kilka milisekund podali tam prąd o natężeniu 400 amperów, co doprowadziło do dezintegracji uszkodzonego fragmentu. Kolejne pomiary wykazały, że spięcie już się nie pojawia.

Obecnie prowadzone są testy kwalifikujące naprawiony fragment do ponownej pracy. Gdy zostaną one zakończone specjaliści przeprowadzą ostatnie działania mające na celu odbiór akceleratora gotowego do pracy. LHC powinien ponownie ruszyć w ciągu najbliższych dni.

Wielki Zderzacz Hadronów LHC awaria krótkie spięcie