Wikipedia przeciwko NSA

| Ciekawostki
John Linwood

Wikipedia ma zamiar złożyć dzisiaj pozew przeciwko Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) i amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości (DoJ). Organizacja oskarża obie instytucje o złamanie Pierwszej Poprawki, która chroni wolność wypowiedzi i stowarzyszania się oraz Czwartej Poprawki, która zakazuje bezpodstawnych przeszukań i zajęcia własności i jest interpretowana jako zakaz bezpodstawnych posłuchów. „Podsłuchując szkielet internetu NSA narusza szkielet demokracji” - oświadczyła Lila Tretikov, dyrektor w Wikimedia Foundation. „Wikipedia powstała na bazie wolności wypowiedzi, wolności zadawania pytań i zdobywania informacji. Naruszając prywatność naszych użytkowników NSA zagraża wolności intelektualnej, która jest podstawową wolnością ludzi kreatywnych, chcących zdobywać wiedzę” - dodała.

Wikimedia i osiem innych organizacji, w tym Human Rights Watch i Amnesty International będą reprezentowane przez Amerykańską Unię Wolności Obywatelskich (ACLU). Powodzi domagają się, by sąd nakazał NSA natychmiastowe przerwanie programu masowej inwigilacji.

Wikipedia NSA Pierwsza Poprawka podsłuch sąd