Za rok koniec wsparcia dla Visty

| Bezpieczenstwo IT
Microsoft

Już 11 kwietnia przyszłego roku kończy się wsparcie dla systemu Windows Vista. Po tym dniu użytkownicy OS-u nie będą otrzymywali łat. Na szczęście udział rynko Visty jest bardzo mały. Użytkownicy Visty nie powinni jednak liczyć na to, że z powodu małej popularności systemu - używa go jedynie 1,41% internautów - nie będzie on atakowany. OS wciąż jest atrakcyjnym celem, gdyż zawiera kod, który wchodzi w skład nowszych wersji Windows. Dziury znalezione w Windows 7, 8 czy 10 będą prawdopodobnie obecne także w Windows Vista, zatem system ten będzie atakowany przy okazji ataków na bardziej popularne OS-y. Problem w tym, że w przeciwieństwie do nich, nie będzie łatany przez Microsoft.

Użytkownicy Windows Vista nie mają prawa do bezpłatnej aktualizacji do Windows 10. Jeśli zatem chcą korzystać z najnowszej wersji systemu Microsoftu powinni albo go kupić, albo kupić Windows 7 i bezpłatnie zaktualizować do Windows 10.
Kolejnym po Viście systemem, który Microsoft przestanie wspierać, będzie Windows 7. Jego użytkownicy nie muszą się jednak zbytnio martwić. Wsparcie dla niego zakończy się 14 stycznia 2020 roku.

Znacznie większym problemem dla bezpieczeństwa sieci jest fakt, że wciąż aż 10,9% podłączonych do internetu komputerów korzysta z Windows XP, systemu, który Microsfot przestał wspierać przed 2 laty.

Windows Vista Microsoft wsparcie