Najstarsza woda na Ziemi?

| Ciekawostki
Fir0002

Pismo Chemical Geology zaakceptowało do publikacji artykuł, w którym międzynarodowy zespół naukowców opisuje niezwykły podziemny zbiornik wody odkryty na obszarze południowoafrykańskiego Witwatersrand Basin. Woda, znajdująca się w głębokich na trzy kilometry jaskiniach solnych ma unikatowy profil rozpuszczonego w niej neonu, który może sugerować, iż mamy do czynienia z najstarszą wodą na naszej planecie.

Profesor Barbara Sherwood Lollar z University of Toronto mówi, że wysokie zasolenie wody i inne profile chemiczne są odmienne od wszystkiego, co dotąd odkryto. Chemiczna sygnatura nie pasuje do wód oceanicznych czy wód położonych powyżej w Witwatersrand Basin, gdzie, podobnie jak w większości wód znajdujących się w skorupie ziemskiej, widzimy dowody na mieszanie się z wodami powierzchniowymi oraz bogatą florę i faunę mikroorganizmów. Uważamy, że te głębiej położone wody były izolowane przez niezwykle długi czas. Wiemy, że pewne izotopy neonu zostały uwięzione w skałach przed co najmniej 2 miliardami lat. Ciągle je tam znajdujemy. Nasze badania pokazały, że część z tego neonu uwolniła się ze skał i stopniowo przeniknęła do wody, w której doszło do jego akumulacji. To mogło wydarzyć się tylko w wodach, które przez wyjątkowo długi czas były odcięte od powierzchni - stwierdza uczona.

W wodzie i skałach znaleziono też niezwykły, najgłębiej położony ekosystem mikroorganizmów. Są one całkowicie niezależnie od energii słonecznej i czerpią energię z reakcji chemicznych pochodzących z otaczających skał. Te mikroorganizmy znacząco poszerzają naszą wiedzę na temat biosfery. Biorąc pod uwagę fakt, że są one genetycznie podobne do organizmów znajdowanych w gorących źródłach, uważamy, że nie powstały one niezależnie, ale w dalekiej przeszłości przybyły z zewnątrz i skolonizowały skały - dodaje profesor Sherwood Lollar.

W badaniach brali udział uczeni z Kanady, USA, Niemiec i RPA.

Witwatersrand Basin woda zbiornik Barbara Sherwood Lollar