Dowody na kosmiczną kolizję

| Astronomia/fizyka
NASA

Naukowcy z uniwersytetów w Getyndze, Kolonii i Münster zdobyli dowody na potwierdzenie hipotezy, zgodnie z którą Księżyc powstał wskutek uderzenia w Ziemię innej protoplanety.

Niemieccy uczeni przeanalizowali próbki skał zebrane w latach 1969-1972 w ramach misji Apollo. Uwolnili z nich tlen, oczyścili go i zbadali w spektometrze mas. „Po raz pierwszy byliśmy w stanie wykazać subtelne różnice pomiędzy rzadkim izotopem O17 a często występującym O16. Podobny skład izotopowy Ziemi i Księżyca stał w sprzeczności z hipotezą o wielkim zderzeniu, gdyż wiele teoretycznych modeli przewiduje występowanie różnic. My znaleźliśmy te różnice. Są one mniejsz niż przewidywane, ale może to wynikać z faktu, że obie planety, które się zderzyły, uformowały się w tym samym regionie Układu Słonecznego” - mówi doktor Daniel Herwartz.

Przeprowadzenie pomiarów nie było łatwe. Jedynie kilka laboratoriów na świecie jest w stanie w ogóle odnotować obecność O17. Naukowcy z Getyngi przez trzy lata udoskonalali swoje techniki analityczne.

Księżyc powstał przed 4,5 miliardami lat, gdy protoplaneta Theia uderzyła w tworzącą się Ziemię.

Ziemia Księżyc Theia zderzenie