Metanogen pomoże ogrzać Ziemię

| Nauki przyrodnicze
USFWS Alaska

Australijczycy z University of Queensland odkryli mikroorganizm, który może odegrać ważną rolę podczas przyszłego ocieplania się klimatu. Ben Woodcroft z Austarlijskiego Centrum Ekogenomiki mówi, że mikroorganizm nazwany roboczo „metanogenem” żyje na północy Szwecji w roztapiającej się wiecznej zmarzlinie.

Ten mikroorganizm produkuje metan wykorzystując dwutlenek węgla i wodór z bakterii, wśród których żyje - mówi Woodcroft. Jest on odpowiedzialny za produkcję znacznej części metanu w badanym przez nas obszarze - dodaje profesor Gene Tyson, główny autor badań.

Naukowcy wykazali, że mikroorganizm ten żyje nie tylko w roztapiającej się wiecznej zmarzlinie, ale również w wielu innych miejscach, w których dochodzi do uwalniania się metanu. Specjaliści uważają, że odkrycie jest bardzo istotne, gdyż sugeruje, że w miarę roztapiania się wiecznej zmarzliny do atmosfery będą trafiały coraz większe ilości metanu. Gaz ten wywiera 25-krotnie większy wpływ na efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla. Jednak, jako że pozostaje w atmosferze stosunkowo krótko, a jego emisja jest mniejsza niż CO2, to właśnie dwutlenek węgla jest obecnie najważniejszym gazem cieplarnianym. Uwolnienie do atmosfery znacznych ilości metanu może znacząco przyspieszyć ocieplanie się klimatu.

Ziemia metanogen metan klimat ocieplanie klimatu