Zmarł Peter Higgs, uczony, który przewidział istnienie „boskiej cząstki”

| Astronomia/fizyka
Maverick Photo Agency

Uniwersytet w Edynburgu poinformował, że przed dwoma dniami, 8 kwietnia, po krótkiej chorobie zmarł profesor Peter Higgs. Uczony zyskał sławę w świecie nauki po tym, jak w 1964 roku przewidział istnienie nieznanej wówczas cząstki, bozonu Higgsa. Na potwierdzenie istnienia tej cząstki trzeba było czekać 48 lat, a do jej wykrycia konieczne było wybudowanie Wielkiego Zderzacza Hadronów. Bozon został odkryty w 2012 roku, a rok później profesor Higgs otrzymał Nagrodę Nobla za przewidzenie jego istnienia.

Peter Tuffy, University of Edinburgh

Peter Higgs urodził się 29 maja 1929 roku w Wielkiej Brytanii. Późniejszy noblista w dużej mierze uczył się w domu. Było to spowdowane z jednej strony astmą, na którą cierpiał, z drugiej zaś pracą jego ojca, który jako inżynier dźwięku BBC często się przeprowadzał. W latach 1941–1946 uczęszczał do Cotham Grammar School w Bristolu, gdzie zainteresowały go prace byłego ucznia tej szkoły, Paula Diraca, jednego z twórców mechaniki kwantowej. Higgs studiował matematykę i fizykę, w 1954 roku uzyskał doktorat z fizyki molekularnej.

Podstawą teorii, która przyniosła Higgsowi sławę, były prace japońskiego noblisty z University of Chicago, Yoichiro Nambu. W swojej pierwszej pracy Higgs wykazał niedociągnięcia w teorii Nambu. Następnie napisał drugi artykuł, w którym opisał własny model teoretyczny, ale tekst został odrzucony przez redaktorów Physics Letters, którzy stwierdzili, że nie ma on oczywistych związków z fizyką. Higgs dopisał więc dodatkowy akapit i wysłał go do Physical Review Letters, gdzie artykuł opublikowano. W tym samym mniej więcej czasie do podobnych wniosków co Higgs doszli inni naukowcy (Brout i Englert oraz Guralnik wraz z Hagenem i Kibble'em). W swojej pracy Higgs powołał się na artykuł Brouta i Englerta, a w trzecim artykule Higgs powołał się na swoje dwa poprzednie. Z czasem prace wszystkich wymienionych naukowców uznano za równie ważne dla rozwoju teorii Higgsa. Jednak z sobie tylko znanych powodów Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała nagrodę Nobla tylko Higgsowi i Englertowi (Brout zmarł w 2011 roku), pomijając Guralnika, Hagena i Kibble'a.

Dnia 4 lipca 2012 roku CERN poinformował o odkryciu bozonu Higgsa. Rok później profesor Higgs i François Englert podzielili się Nagrodą Nobla z fizyki za odkrycie mechanizmu Brouta-Englerta-Higgsa, zwanego polem Higgsa. Koncepcja pola Higgsa została wykorzystana do stworzenia Modelu Standardowego.

Peter Higgs był niezwykłą indywidualnością. Utalentowanym naukowcem, którego wizje i wyobraźnia wzbogaciły wiedzę o otaczającym nas świecie. Jego pionierskie prace stały się motywacją dla tysięcy naukowców, a jego spuścizna będzie inspirowała przyszłe pokolenia, stwierdził profesor Peter Mathieson, rektor Uniwersytetu w Edynburgu.

Zmarł Peter Higgs uczony który przewidział istnienie „boskiej cząstki”