Aktywność fizyczna chroni starsze panie przed śmiercią

| Zdrowie/uroda
Max Talbot-Minkin, CC-BY

Zwiększenie aktywności fizycznej i jej intensywności zmniejsza u starszych kobiet ryzyko zgonu, czytamy w najnowszym numerze pisma Circulation wydawanego przez American Heart Association. W magazynie opisano badania, jakie w latach 2011-2015 przeprowadzono na niemal 18 000 kobiet. Średni wiek osób badanych wynosił 72 lata. Były to pierwsze badania, podczas których do pomiaru aktywności fizycznej wykorzystano akcelerometr trójosiowy, który rejstrował aktywność wzdłuż trzech płaszczyzn: góra-dół, przód-tył oraz na boki. To pozwoliło na ocenę nie tylko bardziej, ale i mniej intensywnego wysiłku fizycznego oraz ruchów wykonywanych w czasie, gdy badane siedziały.

Kobiety poproszono, by przez tydzień, zaraz po obudzeniu się, zakładały akcelerometr i nosiły go przez cały dzień. Później przeanalizowano dane z 16 741 akcelerometrów, które były noszone przez co najmniej cztery doby i 10 godzin na dobę. Po zakończeniu eksperymentu losy kobiet śledzono przez 2,5 roku. W tym czasie zmarło 207 pań.

Naukowcy, na których czele stała profesor I-Min Lee z Uniwersytetu Harvarda, po analizie danych stwierdzili, że u pań, których aktywność fizyczną określono od umiarkowanej do intensywnej (np. szybki spacer), ryzyko śmierci z jakiegokolwiek powodu było o 60-70 procent niższe niż u pań najmniej aktywnych fizycznie. Z kolei niewielka aktywność fizyczna, taka jak wykonywanie codziennych obowiązków domowych czy robienie zakupów oraz prowadzenie siedzącego trybu życia nie były związane z ryzykiem zgonu. Naukowcy podkreślają jednak, że niewielka aktywność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na inne czynniki, których oni nie badali.

Profesor Lee mówi, że jej badania wypełniają lukę w dotychczasowej wiedzy. Młodsi ludzie, w wieku 20-30 lat zwykle angażują się w intensywną aktywność fizyczną, taką jak bieganie czy gra w koszykówkę. Jednak starsi ludzie mogą nie być zdolni nawet do umiarkowanej aktywności fizycznej. Interesował więc nas wpływ lekkiej aktywności fizycznej, której oddaje się większość starszych osób.

aktywność fizyczna kobieta