Alergie pokarmowe wiążą się z pobudzonym układem odpornościowym przy porodzie

| Zdrowie/uroda
H. Alexander Talbot (Ideas in Food), CC

Badanie ponad 1000 dzieci pokazało, że te, które przy urodzeniu mają hiperaktywne komórki odpornościowe we krwi pępowinowej, z większym prawdopodobieństwem zapadają na alergie pokarmowe w 1. r.ż.

Jak podkreśla prof. Len Harrison z Instytutu Waltera i Elizy Hallów, opisano sygnaturę immunologiczną z krwi pępowinowej, która pozwala zidentyfikować dzieci zagrożone rozwojem alergii pokarmowych.

U zagrożonych dzieci komórki odpornościowe zwane monocytami ulegały pobudzeniu przed lub w czasie porodu. Sygnały z tych komórek wyzwalały zaś rozwój odpowiedzi immunologicznej limfocytów T [...] - wyjaśnia dr Yuxia Zhang.

W badaniu wykorzystano dobrze udokumentowane dane nt. alergii pokarmowych, zebrane w ramach Barwon Infant Study (BIS).

W ostatnich dziesięcioleciach odnotowaliśmy 3-krotny wzrost liczby zgłoszeń do szpitala z powodu alergii pokarmowej; większość tego skoku przypada na dzieci poniżej 5. r.ż. [...] W Melbourne nawet 1 dziecko na 10 zapadnie w 1. r.ż. na alergię pokarmową - dodaje prof. Peter Vuillermin z Uniwersytetu im. Alfreda Deakina. Nie wiemy, co odpowiada za ten trend. Ważne, że w ramach badania udało nam się wykazać, że do czasu narodzin układ odpornościowy dzieci zapadających na alergię pokarmową jest w pełnym sensie poddawany primingowi pod kątem chorób alergicznych.

Kolejnym krokiem Australijczyków będzie ustalenie, czemu chorujące później dzieci mają hiperaktywne komórki odpornościowe. Czy są one pobudzone z natury, czyli z powodu genów, czy też raczej stają się pobudzone w czasie porodu albo wcześniej? Jeśli tak, jak do tego dochodzi? - zastanawia się prof. Harrison.

Prof. Harrison nie sądzi, by genetycznie odziedziczona nieprawidłowość była jedyną przyczyną opisanego fenomenu i wskazuje na czynniki środowiskowe.

Istniała zależność między zmianami dot. komórek odpornościowych we krwi pępowinowej a długością porodu. Nie stwierdzono jednak istotnego statystycznie związku między długością porodu a samą alergią pokarmową. Harrison podejrzewa, że stan zapalny wywołany przedłużającym się porodem może ukierunkowywać układ odpornościowy części dzieci na reagowanie na zdarzenia z pierwszego roku życia.

Australijczycy badają też potencjalny wpływ innych czynników środowiskowych, m.in. infekcji łożyska lub płynu owodniowego, matczynego lub własnego mikrobiomu jelitowego, a także poziomu różnych składników odżywczych. Z alergią u niemowląt powiązano np. niedobory witaminy D. Sprawdzamy [więc], czy dzieci z charakterystyczną sygnaturą [immunologiczną] przy porodzie albo ich matki mają niższe poziomy witaminy D. Na razie nie możemy tego potwierdzić.

alergia pokarmowa monocyty limfocyty T pobudzone priming ciąża poród Len Harrison Yuxia Zhang Peter Vuillermin