Człowiek zmienia przepływ energii w ekosystemie

| Nauki przyrodnicze
NASA

Osoby postulujące, że obecnie mamy do czynienia z nową epoką geologiczną, antropocenem, zyskały właśnie nowy argument. Naukowcy z University of Leicester dowodzą, że sposób w jaki produkujemy i konsumujemy różne zasoby zmienia przepływ energii w ekosystemie całej planety. Badania prowadzone przez profesorów Marka Williamsa i Jana Zalasiewicza z Wydziału Geologii University of Leicester wskazują, że obecnie Ziemię można charakteryzować przez niespotykany wcześniej wzorzec przepływu energii.

Bardzo duże zmiany biologicznej produkcji i konsumpcji nie zachodzą zbyt często. Jedną z takich zmian było pojawienie się fotosyntezy przed 2,5 miliardami lat. Później, nieco ponad pół miliarda lat temu pojawiły się zwierzęta, takie jak trylobity, a do łańcucha pokarmowego weszli padlinożercy i drapieżniki. Od tamtego czasu mieliśmy do czynienia z różnymi zdarzeniami o wielkiej skali, takimi jak na przykład pięć wielkich masowych wymierań. Ale nawet w porównaniu z nimi spowodowana przez człowieka zmiany w produkcji i konsumpcji są czymś nowym - mówi profesor Zalasiewicz. Wydarzeniem bezprecedensowym jest obecna sytuacja, w której jeden gatunek zużywa około 25% całej biologicznej produkcji planety netto i jest głównym drapieżnikiem na morskim i lądowym - stwierdza współautorka badań, doktor Carys Bennett. Dodatkowo wykopując fosfor z gleby i wiążąc azot a powietrza w celu wyprodukowania nawozów, wydobywając węgiel na potrzeby energetyczne, ludzie zwiększają produktywność planety znacznie ponad jej naturalne granice i ingerują w ewolucję zwierząt, dostosowując je do swoich celów. Ta zmiana relacji pomiędzy ziemską produkcją i konsumpcją pozostawia ślady w tworzącej się właśnie warstwie geologicznej i pozwala na stwierdzenie, że antropocen jest nową epoką. W ewolucji planety mamy do czynienia z nowym etapem biologicznym - mówi profesor Zalasiewicz. Uczony stoi na czele Anthropocene Working Group, która ma zmamiar zbierać kolejne dowody świadczące o rozpoczęciu się antropocenu.

antropocen człowiek energia planeta ekosystem