Antybiotykowe supertrio

| Medycyna
University of Buffalo

Zespół z Uniwersytetu w Buffalo wykazał, że za pomocą zestawu działających synergicznie 3 antybiotyków można zwalczyć pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) z genami mcr-1 i ndm-5, które normalnie sprawiają że są one oporne na antybiotyki ostatniej szansy.

Autorzy publikacji z pisma mBio podkreślają, że w dobie szybkiego wzrostu oporności Gram-ujemnych bakterii na karbapenemy ponownie zwiększyła się istotność antybiotyków polimyksynowych (wcześniej zrezygnowano z nich ze względu na nefrotoksyczność). Kiedy jednak niedawno u karbepenemoopornych enterobakterii (Enterobacteriaceae) wykryto warunkowaną przez plazmidy oporność na polimyksyny (mcr-1), stało się jasne, że koniec złotej ery antybiotyków zbliża się wielkimi krokami.

W ramach najnowszych eksperymentów naukowcy oceniali skuteczność 15 zaaprobowanych przez FDA antybiotyków (samych i w połączeniu z polimyksyną B) przeciwko E. coli MCR1_NJ, pierwszemu izolatowi w USA, który jednocześnie dysponował mcr-1 i blaNDM-5, genem kodującym enzym z grupy metalo-β-laktamaz (uodparnia on bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych).

Amerykanie odkryli, że kombinacja aztreonamu, amikacyny i polimyksyny B potrafiła zabić E. coli z genami mcr-1 i ndm-5 w ciągu doby i nie dopuszczała do ich ponownego wzrostu.

Z powodu dużej lekooporności, połączonej z potencjałem szybkiego rozpowszechnienia w populacji, szczepy z genami mcr-1 i ndm-5 stanowią naglące zagrożenie. Musieliśmy więc myśleć nieszablonowo, wychodząc poza tradycyjne połączenia antybiotyków. To pierwsze badanie, proponujące przeciwko superbakteriom z genami mcr-1 i ndm-5 trzy antybiotyki. Uzyskane wyniki pomogą lekarzom przygotować się na wystąpienie tych patogenów w przyszłości - opowiada prof. Brian Tsuji.

By m.in. uniknąć przepisywania wysokich dawek nefrotoksycznych polimyksyn, akademicy zwrócili się ku nowym strategiom dawkowania i połączeniom wielu różnych antybiotyków. Po przetestowaniu licznych kombinacji z polimyksyną B Amerykanie odkryli 2 skuteczne rozwiązania. Zestawienie polimyksyny B z aztreonamem lub amikacyną prowadziło do niewykrywalności bakterii po 24 godzinach.

Po 96 godzinach od ekspozycji na zestaw polimyksyna B-amikacyna E. coli odrastały jednak do wyjściowego poziomu, a po 10 dniach występowała subpopulacja pałeczek opornych na amikacynę. Ponieważ z kolei polimyksyna B i aztreonam wprowadzały E. coli w uporczywy, lecz niereplikujący tryb, oznaczało to, że wyłącznie połączenie tych 3 antybiotyków gwarantowało eliminację i zapobiegało ponownemu wzrostowi E. coli.

antybiotyki lekooporność karbapenemy Escherichia coli pałeczka okrężnicy mcr-1 ndm-5 aztreonam amikacyna polimyksyna B Brian Tsuji