Stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum przed 2. r.ż. wiąże się z otyłością

| Zdrowie/uroda
erix! (Erich Ferdinand), CC

Dzieci, które przed ukończeniem 2. roku życia były kilkakrotnie leczone antybiotykami o szerokim spektrum działania bakteriobójczego, są bardziej narażone na otyłość we wczesnym dzieciństwie.

Wcześniejsze badania wykazały, że mikroflora jelit może mieć wpływ na otyłość, a skądinąd wiadomo, że antybiotykoterapia wpływa na jej różnorodność i skład.

Mając to na uwadze, zespół dr. L. Charlesa Baileya ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii przejrzał elektroniczną bazę danych medycznych sieci klinik podstawowej opieki medycznej z lat 2001-2013. W studium uwzględnił wszystkie dzieci, które odbyły doroczne wizyty w wieku 0-23 miesięcy i jedną lub więcej wizyt w wieku 24-59 miesięcy. Ostateczna grupa składała się z 64580 dzieci. Ich losy śledzono, dopóki nie skończyły 5 lat.

Amerykanie stwierdzili, że 69% dzieci miało kontakt z antybiotykami przed 24. miesiącem życia. Średnio na dziecko przypadało 2,3 epizodów antybiotykoterapii. Gdy wzięto pod uwagę wszystkie lub tylko antybiotyki o szerokim spektrum, podwyższone ryzyko otyłości wiązało się z częstszym ich wykorzystaniem (chodziło zwłaszcza o maluchy z liczbą kontaktów wynoszącą 4 lub więcej). Nie wykryto korelacji między otyłością a antybiotykami o wąskim spektrum działania. Wśród wszystkich dzieci częstość występowania otyłości wynosiła 10% w wieku 2 lat, 14% w wieku 3 lat i 15% w wieku 4 lat. Częstość otyłości lub nadwagi wynosiła, odpowiednio, 23, 30 i 33%.

Ponieważ otyłość to choroba o wieloczynnikowej etiologii, zmniejszenie częstości jej występowania wymaga zidentyfikowania i zarządzania wieloma czynnikami ryzyka, których wpływ może być niewielki, ale modyfikowalny. Nasze wyniki sugerują, że jednym z nich jest wykorzystanie przed 24. miesiącem życia antybiotyków z szerokim spektrum działania. To dodatkowy argument za przyjęciem zaleceń dotyczących leczenia częstych dolegliwości pediatrycznych, które kładą nacisk na ograniczenie stosowania antybiotyków wyłącznie do przypadków o dobrze udowodnionej skuteczności oraz wybieranie przy braku wskazówek przemawiających na korzyść leków o szerokim spektrum antybiotyków o wąskim spektrum działania.

antybiotyki szerokie spektrum otyłość wczesne dzieciństwo ryzyko L. Charles Bailey