Powiązania między antydepresantami a cukrzycą typu 2.

| Zdrowie/uroda
erix! (Erich Ferdinand), CC

Lekarze powinni zachować czujność, przepisując antydepresanty, ponieważ mogą one stwarzać ryzyko cukrzycy typu 2.

Badacze z Uniwersytetu w Southampton przejrzeli dane z 22 studiów oraz wyniki 3 wcześniejszych metaanaliz dot. wpływu leków przeciwdepresyjnych na ryzyko cukrzycy. Ogólnie osoby zażywające antydepresanty z większym prawdopodobieństwem miały cukrzycę. Naukowcy przestrzegają jednak, że różne rodzaje leków mogą za sobą nieść różne ryzyko i aby oszacować ich ewentualne oddziaływania, trzeba przeprowadzić długoterminowe badania prospektywne z losowaniem do grup.

Autorzy artykułu z pisma Diabetes Care wyjaśniają, że związek antydepresantów i podwyższonego ryzyka cukrzycy można próbować wyjaśnić na parę sposobów. Kilka z nich prowadzi np. do znacznego wzrostu wagi. Brytyjczycy przypominają jednak przy okazji, że w ramach kilku studiów zaobserwowano, że podwyższone ryzyko cukrzycy występuje nawet po wzięciu poprawki na zmianę masy ciała, co sugeruje, że w grę wchodzi inny czynnik.

Nasze studium pokazuje, że kiedy odejmie się wszystkie klasyczne czynniki ryzyka cukrzycy typu 2., tycie, tryb życia itp., pozostaje coś związanego z antydepresantami, co wygląda na niezależny czynnik ryzyka - opowiada dr Katharine Barnard.

Choć depresja to poważny problem kliniczny, a antydepresanty są skuteczną metodą jej leczenia [...], lekarze muszą mieć świadomość potencjalnego ryzyka cukrzycy, zwłaszcza gdy dawki są wyższe i lek stosuje się przed dłuższy czas. [...] Specjalista powinien [...] monitorować pacjenta pod kątem cukrzycy i zmniejszyć zagrożenie, wprowadzając modyfikacje stylu życia - podsumowuje prof. Richard Holt.

antydepresanty cukrzyca typu 2. ryzyko Richard Holt Katharine Barnard