Dokładne pomiary antywodoru

| Astronomia/fizyka
Niels Madsen, CERN

Naukowcy pracujący przy CERN-owskim eksperymencie ALPHA dokonali niezwykle precyzyjnego pomiaru ładunku elektrycznego atomu antywodoru. Ładunek ten wynosi około 0.

Wynik nie jest niespodzianką, gdyż wodór jest elektrycznie obojętny, zatem antywodór też powinien mieć taką właściwość, gdyż atomy antymaterii mają taką samą wartość ładunku, ale z przeciwnym znakiem. Osiągnięcie uczonych z CERN-u jest jednak o tyle istotne, że po raz pierwszy z tak dużą precyzją zmierzono ładunek elektryczny antymaterii.

Po raz pierwszy udało się zbadać antywodór z tak duża precyzją. […] Prace ruszą ponownie w sierpniu. Będziemy kontynuowali badania antywodoru z jeszcze większą precyzją - obiecuje rzecznik prasowy eksperymentu ALPHA Jeffrey Hangst.

Mimo, że teoretycznie antymateria i materia powinny być swoimi przeciwieństwami, wiemy, że tak nie jest. Z nieznanych powodów natura preferuje materię, której jest o 1 część na 10 miliardów więcej niż antymaterii. Dlatego też badania nad właściwościami materii i antymaterii muszą być prowadzone z niezwykle dużą precyzją.

Aby zbadać właściwości antywodoru uczeni śledzili trajektorię jego atomów po uwolnieniu z pułapki i w obecności pola elektrycznego. Pole elektryczne powinno zmienić trajektorię nieobojętnych elektrycznie atomów. Na podstawie 386 pomiarów stwierdzono, że ładunek elektryczny antywodoru wynosi (-1,3±1,1±0,4)x10-8.

antywodór ładunek elektryczny pomiar ALPHA CERN