Wg EFSA, aspartam jest bezpieczny dla zdrowia

| Zdrowie/uroda
Pascal (pasukaru76), CC

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) twierdzi, że spożywanie aspartamu jest bezpieczne dla zdrowia.

Przed wydaniem opinii EFSA zapoznał się z danymi klinicznymi, opiniami interesariuszy oraz ponad 200 komentarzami, zgłoszonymi do rozpisanych online konsultacji społecznych.

Wg Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, aspartam i produkty jego rozkładu są bezpieczne do spożycia na obecnych poziomach ekspozycji. Akceptowalne dzienne spożycie (ang. Acceptable Daily Intake, ADI) wynosi 40 mg na kilogram masy ciała.

Aspartamu nie mogą używać osoby chore na fenyloketonurię, chorobę prowadzącą do gromadzenia się w organizmie fenyloalaniny (aminokwas ten jest jednym z produktów rozkładu słodziku).

Aby przekroczyć ADI, w przypadku większości produktów zawierających aspartam konsumpcja musiałaby być bardzo nasilona i regularna.

aspartam produkty rozkładu bezpieczny Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA European Food Safety Authority