Nietoperze są jak ludzie, asymetrycznie przetwarzają dźwięk

| Nauki przyrodnicze

Podobnie jak ludzi, u nietoperzy z rodziny straszaków (Mormoopidae) występuje specjalizacja półkulowa w zakresie przetwarzania dźwięków: lewa półkula jest lepsza w przetwarzaniu szybko zmieniających się, a prawa wolno zmieniających się dźwięków.

Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Georgetown i Uniwersytetu Amerykańskiego uważają, że badanie nietoperzy pomoże zrozumieć ludzkie zaburzenia językowe, a nawet usprawni systemy komputerowego rozpoznawania mowy.

Nasze ustalenia obalają twierdzenie, że tylko ludzie używają odmiennych półkul do różnicowania poszczególnych aspektów dźwięku - podkreśla dr Stuart Washington z Georgetown. Wolniejsze czasowanie prawej półkuli może nam pozwalać stwierdzić, kto mówi, uchwycić na postawie tonu głosu stan emocjonalny czy zidentyfikować dźwięki muzyki. Uważa się, że to ważne dla koordynacji działań grup i że ostatecznie umiejętność ta doprowadziła do powstania kultur.

Wg Washingtona, nietoperze potrzebują akustycznej asymetrii półkulowej jeszcze bardziej niż ludzie. Starszaki polegają na szybkim timingu lewej półkuli, by rozróżnić podlegające szybkim zmianom częstotliwości dźwięki komunikacyjne pozostałych nietoperzy. W innym razie nietoperze, istoty bardziej nawet społeczne niż ludzie, nie mogłyby się porozumiewać ze swoimi pobratymcami. Wolniejsze czasowanie prawej półkuli jest [zaś] potrzebne do działania sonaru, który bazuje na wykrywaniu drobnych różnic w częstotliwości [...].

Asymetria zależy od płci i u samców nietoperzy jest większa niż u samic. Amerykanie podkreślają, że podobnie dzieje się u ludzi. Kobiety wykorzystują do zadań językowych obie półkule, a mężczyźni głownie lewą.

Asymetryczne przetwarzanie dźwięku znacznie utrudnia badanie zaburzeń komunikacji, np. afazji. Problem polega na tym, że pogłębione studia często wymagają metod dozwolonych tylko u zwierząt. Lepiej rozumiejąc przetwarzanie dźwięku u nietoperzy, będziemy mogli je przeprowadzać.

asymetria półkulowa analiza dźwięk nietoperze straszaki Mormoopidae dr Stuart Washington