Atopowe zapalenie skóry może zwiększać ryzyko raka kolczystokomórkowego skóry.

| Medycyna
Urijamjari, CC

Atopowe zapalenie skóry (ang. atopic dermatitis, AD) zwiększa ryzyko raka kolczystokomórkowego skóry (ang. squamous cell carcinoma, SCC).

Zespół dr Janice M. Cho z Mayo Clinic analizował przypadki 399 pacjentów z SCC (inwazyjnym lub in situ), zdiagnozowanym między 1 stycznia 1996 a 23 grudnia 2010 r. Pacjenci (780) z Mayo bez diagnozy SCC zostali dopasowaną pod względem wieku i płci grupą kontrolną.

Okazało się, że ryzyko rozwoju raka kolczystokomórkowego było wyższe u osób z historią atopowego zapalenia skóry; po wzięciu poprawki na rasę, historię palenia, ekspozycję na promieniowanie jonizujące, zażywanie kortykosteroidów i cyklosporyny, a także na występowanie niekolczystokomórkowych nowotworów skóry iloraz szans (ang. odds ratio, OR) wynosił 1,75.

Odkrycie korelacji między historią atopowego zapalenia skóry a rakiem kolczystokomórkowym ma konsekwencje kliniczne. Zbierając nadal informacje nt. możliwego związku, możemy zacząć uczulać pacjentów z AD w sprawie badania skóry i używania preparatów z filtrem w młodym wieku.

atopowe zapalenie skóry rak kolczystokomórkowy skóry Janice M. Cho