U autyków wzrok i słuch są od siebie oddzielone

| Psychologia
skippyjon, CC

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają problem z integrowaniem napływających symultanicznie danych z oczu i uszu. Naukowcy z Vanderbilt University porównują to do źle zdubbingowanego filmu.

Dr Mark Wallace uważa, że wyżej wymienione deficyty stanowią ostateczną przyczynę upośledzenia zdolności społecznych i komunikacyjnych autyków (w takiej sytuacji trudno się np. posługiwać językiem). Amerykanie dodają, że uzyskane przez nich wyniki mogą mieć szersze zastosowanie, bo funkcjonowanie sensoryczne jest zmienione także w dysleksji czy schizofrenii.

W ramach studium 32 prawidłowo rozwijających się 6-18-latków porównano z równoliczną grupą wysoko funkcjonujących autyków (grupy dopasowywano pod każdym możliwym względem, w tym pod kątem ilorazu inteligencji).

Badani wykonywali zestaw zadań (w dużym stopniu były one generowane komputerowo). Naukowcy posługiwali się różnymi rodzajami bodźców audiowizualnych, w tym prostymi błyśnięciami i brzęczeniem, a także bardziej złożonymi bodźcami środowiskowymi, takimi jak uderzanie młotkiem w gwóźdź. Ochotników pytano, czy zdarzenia wzrokowe i słuchowe miały miejsce w tym samym czasie.

Okazało się, że u autyków następowało wydłużenie okna czasowego wiązania (ang. temporal binding window, TBW), co oznacza, że mózg miał kłopot ze skojarzeniem zdarzeń wizualnych i słuchowych, które miały miejsce w określonym okresie.

Dzieci z autyzmem mają problem z przetwarzaniem symultanicznych wejść z kanałów słuchowego i wzrokowego. Przypomina to oglądanie źle zdubbingowanego filmu, bo w ich mózgach fonia i obraz się ze sobą nie zgadzają - wyjaśnia dr Stephen Camarata.

Analogiczne deficyty odnotowano także w przypadku odbioru audiowizualnych aspektów mowy. Camarata mówi, że w świadomości społecznej funkcjonuje obraz autyka zasłaniającego dłońmi uszy. Sądzimy, że jedną z przyczyn takiego zachowania może być próba kompensowania zaburzeń funkcjonowania czuciowego przez koncentrowanie się na jednym zmyśle naraz. Taka strategia może minimalizować niezgodności między kanałami.

 

autyzm autyk kanał niezgodność wzrok słuch fonia Stephen Camarata Mark Wallace