Związek z brokuła poprawia funkcjonowanie autyków

| Psychologia
[puamelia], CC

Naukowcy z MassGeneral Hospital for Children (MGHfC) i Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa odkryli, że sulforafan, izotiocyjanian występujący w warzywach krzyżowych, głównie brokułach, poprawia stan chorych z autyzmem. Zmiany w zakresie zachowania i komunikacji pojawiały się zaledwie po miesiącu codziennego podawania.

Autorzy artykułu z PNAS Early Edition przestrzegają, że na razie przeprowadzili pilotażowe studium i wyniki muszą być potwierdzone w ramach szerzej zakrojonych badań.

Na przestrzeni lat pojawiło się kilka anegdotycznych doniesień, że u dzieci z autyzmem, które miały gorączkę, następowała poprawa w zakresie kontaktów społecznych i czasem języka. Sprawdziliśmy, co może stać za tym zjawiskiem na poziomie komórkowym i wysunęliśmy postulat, że chodzi o aktywację przez gorączkę odpowiedzi na stres, w czasie której trzymane zazwyczaj w rezerwie mechanizmy ochronne komórki są włączane w wyniku uruchomienia transkrypcji genów - wyjaśnia dr Andrew Zimmerman.

Sulforafan został odkryty w latach 90. przez Paula Talalaya. Jego zespół ustalił również, że związek ten wspiera kluczowe aspekty komórkowej reakcji stresowej. Jakiś czas temu Zimmerman zaproponował ekipie Talalaya, by zbadać wpływ sulforafanu na autyzm; choć mechanizmy zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostają w dużej mierze nieznane, zidentyfikowano bowiem kilka anomalii molekularnych, w tym dotyczące komórkowej reakcji na stres.

W studium uwzględniono 44 młodych mężczyzn w wieku od 13 do 27 lat. Zdiagnozowano u nich umiarkowane-głębokie zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wylosowano ich do grup, którym codziennie podawano albo wyekstrahowany z kiełków brokuła sulforafan, albo placebo (próba była podwójnie ślepa, co oznacza, że ani naukowcy, ani badani czy opiekunowie nie wiedzieli, co komu aplikowano). Funkcjonowanie chorych oceniano za pomocą wystandaryzowanych testów - część przeprowadzali członkowie ekipy, a część opiekunowie - na początku, a także po upływie 4, 10 i 18 tygodni studium. Eksperyment zakończono po 18 tygodniach, ale 22 osoby zbadano jeszcze raz po następnych 4 tygodniach.

Dr Kanwaljit Singh podkreśla, że wśród 40 osób, które wróciły na co najmniej jedno badanie, średnia ocena ze wszystkich testów była w przypadku 26 pacjentów otrzymujących sulforafan znacząco wyższa niż dla 14 zażywających placebo. Już na wizycie po 4 tygodniach eksperymentu niektórzy opiekunowie wspominali o dostrzegalnej poprawie zachowania, a do końca studium i członkowie rodziny, i naukowcy poprawnie odgadli grupę, do której trafiło wielu mężczyzn. Generalnie u 17 członków grupy sulforafanowej opiekunowie dopatrzyli się poprawy m.in. w zakresie zachowania i kontaktów społecznych.

Po 18 tygodniach terapii średnia ocena dwóch testów - 5-elementowej skali ABC (Aberrant Behavior Checklist) i Skali Reakcji Społecznych (Social Responsiveness Scale) - spadła u stosujących sulforafan, odpowiednio, o 34 i 17%, co wskazuje na poprawę w zakresie drażliwości, powtarzalnych ruchów, nadaktywności, komunikacji, motywacji czy manieryzmów. Badanie za pomocą skali ogólnego wrażenia klinicznego (Clinical Global Impression, CGI) pokazało, że 46% chorych z grupy sulforafanowej doświadczało poprawy dot. kontaktów społecznych, 54% w odniesieniu do nieprawidłowych zachowań, a 42% w zakresie komunikacji werbalnej. Większość korzystnych zmian zanikła do dodatkowej oceny po 22 tyg., co sugeruje, że zaobserwowane zmiany były wynikiem terapii izotiocyjanianem.

Choć wyniki pozytywnie zaskoczyły akademików, należy odnotować, że nie u wszystkich nastąpiła poprawa [...]. Studium musi też być powtórzone na większej próbie dorosłych i dzieci. Mamy nadzieję szybko je zorganizować. Ostatecznie chcemy zrozumieć biologię leżącą u podłoża zjawisk obserwowanych na poziomie komórkowym.

autyzm zaburzenia ze spektrum autyzmu sulforafan Andrew Zimmerman Paul Talalay