Bakterie a niepłodność

| Medycyna
Athena’s Pix, CC

Płyn pęcherzykowy, który znajduje się wewnątrz pęcherzyka jajnikowego i otacza komórkę jajową, nie jest, jak wcześniej sądzono, sterylny. Zjawisko może obniżać skuteczność technik wspomaganego rozrodu (ART – Assisted Reproduction Technology).

Dr Christine Knox, mikrobiolog z Politechniki w Queensland, uważa, że odkrycie jej zespołu pomoże w zwiększeniu liczby ciąż. Wg niej, bakterie odpowiadają za przypadki niepłodności bez wyraźnej przyczyny.

Wraz ze specjalistami z kliniki leczenia niepłodności w Wesley Hospital Knox badała płyn pęcherzykowy otaczający jajeczka pobrane z jajników 31 kobiet przechodzących zabiegi ART. W 21 próbkach znaleziono bakterie. Wyniki potwierdzono w ramach większego studium, które zostało sfinansowane przez The Wesley Research Institute. Tym razem zbadano płyn pęcherzykowy 148 kobiet, a rezultaty były jeszcze bardziej zaskakujące: bakterie znaleziono aż u 147 pań.

Dalsze testy wykazały, że dość często bakterie dostawały się do płynu z niższych odcinków dróg rodnych podczas zabiegu pozyskiwania jajeczek, czyli podczas punkcji przezpochwowej pod kontrolą USG (po raz pierwszy odnotował to już w 1994 r. prof. Peter Braude ze Szpitala św. Tomasza w Londynie). Co jednak ważniejsze, w 52 przypadkach ustalono, że w płynie znajdują się bakterie nieobecne w dolnych partiach układu rozrodczego. Knox uważa, że to właśnie one zmniejszają prawdopodobieństwo ciąży. U chorych, u których doszło do skolonizowania płynu pęcherzykowego przez drobnoustroje, wskaźnik ciąż spadał do 25%, podczas gdy u kobiet niezakażonych podczas pozyskiwania jaj szanse na sukces wynosiły aż 50%.

W grupie z bakteriami problemy zaczynały się już podczas zapładniania. Udawało się pozyskać mniej embrionów do zaimplantowania. Obecnie zespół pracuje nad wytypowaniem szczepu bakteryjnego, który sabotuje wysiłki lekarzy. Gdyby się to udało, pod kątem ich obecności można by w przyszłości prowadzić badania przesiewowe.

Mikrobiolodzy uważają, że ryzyko skażenia płynu pęcherzykowego bakteriami wzrasta w związku z kilkoma czynnikami: 1) czasem niepłodności przed procedurą ART, 2) w wyniku przeszłych zabiegów ART z wykorzystaniem punkcji przezpochwowej oraz 3) u osób z historią uszkodzeń jajników.

bakterie płyn pęcherzykowy niepłodność wspomagany rozród dr Christine Knox