Intensywna uprawa bananów szkodzi kajmanom okularowym

| Nauki przyrodnicze
Gregory Moine, CC

Światowy popyt na banany wiąże się z zanieczyszczeniem krokodyli (Crocodilia) z Ameryki Środkowej. Gdy naukowcy, których artykuł ukazał się w piśmie Environmental Toxicology and Chemistry, zbadali próbki krwi kajmanów okularowych (Caiman crocodilus), zauważyli, że intensywne wykorzystanie pestycydów na plantacjach prowadzi do zatrucia gadów na obszarach chronionych.

Plantacje bananów są wielkim biznesem w Kostaryce, której eksport szacuje się na 1,8 mln ton rocznie [...]. Klimat na północnym wschodzie kraju jest idealny dla bananów. Niestety, rzeka Suerte, która przepływa przez bananowe eldorado, dociera także do Obszaru Chronionego Tortuguero - wyjaśnia Paul Grant z Stellenbosch University.

W wyniku wzrostu globalnego zapotrzebowania na banany w ciągu ostatnich 20 lat wykorzystanie pestycydów w Ameryce Środkowej zwiększyło się ponad 2-krotnie. W Kostaryce, która plasuje się na 2. miejscu światowej listy intensywności stosowania pestycydów, sytuację pogarszają warunki środowiskowe i niewdrażanie uregulowań prawnych.

Częste obfite deszcze mogą wymywać pestycydy z plantacji, skutkując zanieczyszczeniem [wody] i ponownym opryskiem hodowli - opowiada Grant, dodając, że bez rozwiązania kwestii prawnych niebezpieczne praktyki, takie jak spryskiwanie z powietrza w pobliżu strumieni lub mycie sprzętu w rzekach, także będą się przyczyniać do zanieczyszczenia cieków.

Zespół z RPA pobrał próbki krwi 14 dorosłych kajmanów okularowych. Badano je pod kątem śladów 70 typów pestycydów. U gadów z zagłębia bananowego, czytaj dorzecza Suerte, obciążenie pestycydami było większe niż u zwierząt z bardziej odległych lokalizacji.

Naukowcy wykryli w krwi 7 insektycydów, będących stałymi zanieczyszczeniami organicznymi (ang. Persistent Organic Pollutants, POPs) zakazanymi na mocy Konwencji Sztokholmskiej.

Kajmany w pobliżu plantacji bananów były silniej obciążone pestycydami i cechowała je gorsza kondycja fizyczna. To sugeruje, że albo pestycydy stanową [bezpośrednie] zagrożenie dla zdrowia kajmanów, albo uszkadzają habitat i źródła pożywienia [...].

banany kajman okularowy plantacja uprawa pestycydy insektycydy Paul Grant Obszar Chroniony Tortuguero Suerte