Naprawa bariery krew-mózg istotna po udarze

| Medycyna
frostnova, CC

Naprawa bariery krew-mózg (ang. blood–brain barrier, BBB) po udarze może zapobiec chronicznym deficytom mózgowym.

Po udarze niedokrwiennym integralność bariery krew-mózg bywa naruszona w rejonach odległych od pierwotnego miejsca uszkodzenia. Z kolei diaschiza, bo o niej mowa, może prowadzić do przewlekłych deficytów poudarowych.

Po udarze niedokrwiennym patologiczne zmiany w odległych rejonach mózgu przyczyniają się do chronicznych deficytów. Te zmiany są często związane z utratą integralności bariery krew-mózg, stanem, który należy uwzględnić, rozwijając strategie leczenia udaru i jego długoterminowych konsekwencji - podkreśla dr Svitlana Garbuzova-Davis z Uniwersytetu Południowej Florydy.

Edward Haller, który zajmował się mikroskopią elektronową i analizował zdjęcia, podkreśla, że poważne uszkodzenie BBB występowało w komórkach nabłonka i perycytach, prowadząc do przeciekania naczyń włosowatych w obu półkulach.

Podczas gdy ostry udar to stan zagrażający życiu, autorzy artykułu z Journal of Comparative Neurology wyjaśniają, że u pacjentów, którzy go przeżyli, do wielu części mózgu nadal dopływa niedostateczna ilość krwi, co przyczynia się do przewlekłego uszkodzenia i niepełnosprawności. Wcześniejsze badania zespołu dotyczące podostrego udaru niedokrwiennego wykazały dalekosiężne uszkodzenie mikrowaskularne (występowało ono nawet w rejonach mózgu znajdujących się naprzeciwko pierwotnego miejsca urazu). O ile większość badań nt. udaru i BBB dotyczy ostrej fazy, najnowsze studium ujawniło długoterminowe skutki w różnych częściach mózgu.

Nasze badania [na szczurach] wykazały, że upośledzona integralność bariery krew-mózg, wykrywana w kapilarach mózgowych zlokalizowanych zarówno po tej samej, jak i po przeciwnej stronie do miejsca udaru, może wskazywać na chroniczną diaschizę. Rozległe uszkodzenie mikrowaskualrne, wywołane problemem z komórkami nabłonka, może pogarszać deteriorację neuronów.

Podstawowym celem dalszych prac powinno być odnawianie integralności nabłonkowej i astrocytowej (miałoby to prowadzić do naprawy BBB). Naukowcy twierdzą, że by zastąpić uszkodzone komórki nabłonka, warto się posłużyć terapią komórkową. Korzystne może być połączenie terapii komórkowej oraz inhibicji czynników zapalnych przekraczających BBB - podsumowuje Garbuzova-Davis.

bariera krew-mózg BBB udar niedokrwienny przeciekanie uszkodzenie naprawa Svitlana Garbuzova-Davis Edward Haller