Litowo-siarkowy napęd dla samochodów

| Technologia

Naukowcy z kanadyjskiego University of Waterloo dokonali przełomowych prac, których efektem może być powstanie baterii litowo-siarkowych wielokrotnego użycia. Gęstość energetyczna baterii Li-S wynosi około 2600 Wh/kg. czyli dziesięciokrotnie więcej niż gęstość baterii litowo-jonowych. Urządzenia litowo-siarkowe mogłyby zatem oznaczać przełom na rynku samochodów elektrycznych. Głównym problemem baterii Li-S jest ich niewielka żywotność. Wytrzymują znacznie mniej cykli ładowania niż urządzenia litowo-jonowe.

Z tym sobie na razie nie poradzono.

Natomiast zespół profesor Lindy Nazar opracował nową katodę, zdolną do podtrzymania odwracalnej reakcji elektrochemicznej zapewniającej duży przepływ prądu. Dotychczas do produkcji katod baterii litowo-siarkowych wykorzystywano różne mieszaniny węgla i siarki. Jednak w żadnej z nich atomy obu pierwiastków nie znajdowały się na tyle blisko, by zapewnić swobodny przepływ elektronów.

Kanadyjczycy stworzyli matrycę składającą się z pręcików węgla o średnicy 6,5 nanometra każdy, oddalonych od siebie o 3-4 nanometry. Na powierzchni pręcików znajdowały się miniaturowe pory. Później matrycę zanurzono w ciekłej siarce, dzięki czemu pory w węglu zostały zapełnione siarką. Atomy obu pierwiastków znalazły się wyjątkowo blisko siebie, co umożliwiło swobodny przepływ elektronów.

Teraz uczeni chcą zwiększyć żywotność swoich ogniw, które następnie trafią na rynek.

baterie litowo-siarkowe litowo-jonowe