Lateralizacja u bażantów wiąże się z krótszym życiem

| Nauki przyrodnicze
akiro, flickr

Bażanty, u których wyraźnie zaznaczona jest lateralizacja, żyją krócej niż zwierzęta z lateralizacją mniej widoczną. Lateralizacja, czyli preferowanie lewej lub prawej strony ciała (nogi, ręki), jest najlepiej zbadana i widoczna u ludzi. Występuje też u zwierząt, u których jednak jest mniej widoczna.

Naukowcy z Uniwersytetów z Exeter i Lincoln zauważyli stałą lateralizację u młodych bażantów. Ptaki przekraczały przeszkodę rozpoczynając albo od lewej albo od prawej nogi. Uczeni sprawdzili, co stało się z bażantami, które wypuszczono na wolność, gdy miały 10 tygodni. Okazało się, że 7,5 miesiąca później żyło mniej niż 45% bażantów u których preferencja dla lewej lub prawej nogi była wyraźnie widoczna. Z grupy o najsłabiej wykształconej lateralizacji okres ten przeżyło ponad 60% ptaków.

Lateralizacja powszechnie występuje w przyrodzie. Zwierzęta, od papug i szympansów po pszczoły i nicienie, preferują jedną stronę ciała podczas wykonywania konkretnych zadań, mówi główny autor badań, doktor Mark Whiteside. Wiadomo, że niesie to ze sobą pewne korzyści. Osobnik doskonali się w wykonywaniu zadania. Na przykład szympansy, u których widoczna jest silna lateralizacja, lepiej łapią termity. Silnie lateralizujące kurczaki są lepsze w odnajdowaniu pożywienia i unikaniu drapieżników. Biorąc pod uwagę te korzyści, można się zastanawiać, dlaczego u wszystkich gatunków nie wykształciła się silna lateralizacja, dodaje uczony.

Najnowsze badania pozwalają na rozwiązanie tej zagadki. Wykazaliśmy, że u bażantów silna lateralizacja zmniejsza szanse na przeżycie. Nie wiemy jeszcze, dlaczego tak się dzieje, mówi Whiteside. Jednak może to wyjaśniać, dlaczego u bażantów rzadko zauważa się silną lateralizację.

Eksperymenty, którym poddawano bażanty, są elementem szerszych badań nad ewolucją procesów poznawczych, które prowadzi doktor Joah Madden z University of Exeter. Zwykle uważa się, że ewolucja mózgu i procesów poznawczych preferuje bardziej wyspecjalizowane, mądrzejsze adaptacje. Ta praca pokazuje, że ustabilizowana selekcja naturalna może zapobiegać dalszej specjalizacji procesów poznawczych, stwierdził uczony.

bażant lateralizacja