Bliżej wyjaśnienia, jak bezdech pogarsza rokowania przy nowotworach

| Medycyna

Ostatnie badania pokazują, że bezdech senny może się wiązać z gorszymi rokowaniami w przypadku nowotworów. Najnowsze studia na zwierzętach wskazały na mechanizm, który prawdopodobnie leży u podłoża tego zjawiska.

Warto przypomnieć, że bezdech senny powiązano dotąd ze wzrostem ryzyka m.in. nadciśnienia czy udaru. Choć część dowodów wiązała to zaburzenie z gorszymi rokowaniami w przypadku nowotworów, istniały też pewne niejasności. Dodatkowo, mimo że wiadomo było o epizodach przejściowego niedotlenienia, nie potrafiono wskazać, jaki dokładnie mechanizm miałyby odpowiadać za gorsze prognozy.

Posługując się modelem mysim, hiszpańsko-amerykański zespół wykazał jednak, że przejściowe niedotlenienie (hipoksja) sprzyja tworzeniu naczyń krwionośnych w guzach, prawdopodobnie wskutek nasilenia produkcji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF).

Dr Antoni Vilaseca z Hospital Clínic De Barcelona prowadził badania na 24 myszach z guzami nerek. Podzielono je na dwie równoliczne grupy: eksperymentalną i kontrolną. Okazało się, że u gryzoni poddawanych niedotlenieniu w zmianach nowotworowych rosła liczba naczyniowych komórek progenitorowych, a także komórek śródbłonka. Oprócz tego po epizodzie hipoksji podnosił się poziom krążącego VEGF. Nie zaobserwowano jednak zmian dot. wzrostu guza.

Nasza praca pokazuje, że przejściowe niedotlenienie, które zazwyczaj występuje u pacjentów z bezdechem sennym, może sprzyjać powstawaniu nowych naczyń [angiogenezie] w obrębie guza, co oznacza, że ma on dostęp do większych ilości składników odżywczych. To na razie wczesne badanie na zwierzętach, dlatego przekładając jego wyniki na ludzi, należy zachować ostrożność [...] - podsumowuje Vilaseca.

Komentując osiągnięcia kolegów po fachu, przewodniczący komitetu kongresowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego prof. Arnulf Stenzl podkreśla, że można postulować, że zwiększenie natlenowania krwi, a więc i tkanek, jest mechanizmem wyjaśniającym, czemu niepalenie lub rzucenie palenia, regularne uprawianie sportu, a zwłaszcza sportów wytrzymałościowych, zmniejszanie wskaźnika masy ciała, a także inne zmiany dot. stylu życia przyczyniają się do lepszych wyników leczenia nowotworów, w tym raków nerek.

bezdech senny nowotwór guz rokowania niedotlenienie czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF Antoni Vilaseca