Stres i depresja obniżają u kobiet poziom hormonu długowieczności

| Medycyna
Robbert van der Steeg, CC

Kobiety żyjące w chronicznym stresie mają niższy poziom białka kloto, hormonu regulującego starzenie (nadaktywny gen kloto wydłuża życie) i poprawiającego funkcjonowanie poznawcze.

W ramach studium zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) porównywał matki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z kobietami z niskim poziomem stresu.

Dodatkowo Amerykanie ustalili, że panie z klinicznie istotnymi objawami depresji miały niższy poziom kloto we krwi niż zestresowane kobiety, które nie doświadczały takich symptomów.

Nasze wyniki sugerują, że kloto, które jak wiemy, jest bardzo ważne dla zdrowia, może stanowić ogniwo łączące przewlekły stres z przedwczesną chorobą oraz zgonem. Ponieważ nasze studium ma charakter obserwacyjny, nie możemy powiedzieć, że stres doprowadził do obniżonego stężenia kloto. Korelacja otwiera jednak drogę do badań, które łącznie obejmą starzenie, zdrowie psychiczne i choroby związane z wiekiem - podkreśla dr Aric Prather.

Gen kloto (nazwany tak od imienia mojry Kloto, prządki nici żywota) został odkryty w 1997 r. przez dr. Kuro-o i współpracowników. Ekspresja białka zachodzi w wielu tkankach, zwłaszcza w splocie naczyniówkowym w mózgu, przytarczycach i cewkach dystalnych nerek. U zwierząt, np. myszy, pozbawionych genu kloto występują objawy starzenia, takie jak zwapnienia naczyń, a także utrata masy kostno-mięśniowej. Przy większej ilości kloto życie ulega wydłużeniu.

W ramach wcześniejszych badań dr Dena Dubal wykazała, że wariant genu występujący u 1 na 5 osób wiąże się z wyższym stężeniem kloto we krwi, lepszym funkcjonowaniem poznawczym i powiększeniem pewnego regionu w korze przedczołowej. Nosiciele allelu wydają się żyć dłużej i rzadziej zapadają na choroby związane z wiekiem. Zespół Dubal stwierdził na modelu mysim, że podwyższanie poziomu kloto poprawia funkcje poznawcze i zwiększa oporność na toksyny związane z alzheimerem.

Obecne studium objęło 90 opiekunek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (doświadczały one silnego stresu) oraz 88-osobową grupę kontrolną z niskim poziomem stresu. Badanymi były głównie kobiety w wieku trzydziestu kilku i czterdziestu kilku lat. Wszystkie były zdrowe.

Poziom kloto obniża się z wiekiem, ale w tym badaniu stosunkowo młodych osób spadki występowały wyłącznie w grupie kobiet żyjących w silnym stresie.

Naukowcy dywagują, że niższy poziom kloto może się przyczyniać do stresu i depresji, bo białko to wpływa na wiele powiązanych z nimi molekularnych, komórkowych i nerwowych szlaków.

Ważne, by ustalić, czy wyższy poziom kloto może zapewnić korzyści starzejącemu się ciału i umysłowi. Jeśli tak, podwyższające poziom hormonu długowieczności leki bądź interwencje [...] miałyby wielki wpływ na ludzki życie.

białko kloto depresja chroniczny stres długość życia starzenie Aric Prather Dena Dubal