Na Ziemi może występować bilion gatunków mikroorganizmów

| Nauki przyrodnicze
NIH

Na Ziemi może występować ok. 1 biliona gatunków drobnoustrojów. Co ważne, aż 99,999% czeka jeszcze na odkrycie. Szacunki bazują na dużych zestawach danych i uniwersalnych prawach skalowania.

Autorami publikacji z pisma PNAS są Jay T. Lennon i Kenneth J. Locey z Uniwersytetu Indiany.

Amerykanie połączyli dane dotyczące mikroorganizmów, roślin i zwierząt z rządowych, akademickich i obywatelskich źródeł naukowych. W sumie reprezentują one ponad 5,6 mln mikro- i makroskopowych gatunków z 35 tys. lokalizacji ze wszystkich oceanów i kontynentów poza Antarktydą.

[...] Nasze badanie łączy największe dostępne zestawy danych z modelami ekologicznymi i nowymi zasadami ekologicznymi dot. relacji bioróżnorodności i liczebności. Dzięki temu uzyskaliśmy ścisłe oszacowania liczby gatunków drobnoustrojów na Ziemi. Do niedawna brakowało nam narzędzi, które by to umożliwiały, jednak pojawienie się nowych technologii sekwencjonowania [np. sekwencjonowania wysokoprzepustowego] zapewniło masę nowych danych - podkreśla Lennon, dodając, że wcześniejsze próby zliczenia gatunków na naszej planecie ignorowały mikroorganizmy albo bazowały na starszych zestawach danych, stworzonych za pomocą tendencyjnych technik albo wątpliwych ekstrapolacji.

Stwierdzenie, że mikroorganizmy są w oszacowaniach niedoreprezentowane, sprawiło, że w kilku ostatnich latach podjęto wiele prób zebrania nowych danych. Warto wymienić choćby Human Microbiome Project amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia, próbkowanie w ramach Tara Oceans Expedition, a także Earth Microbiome Project. Te i inne źródła danych skompilowano, by uzyskać inwentarz dla naukowców z Illinois (20.376 dot. bakterii, archeonów i mikroskopijnych grzybów, a 14.862 społeczności drzew, ptaków i ssaków).

W ramach nowych badań zebrano bardzo dużo danych - zaznacza Lockey - autorzy niewielu z nich próbowali jednak kompilować informacje, by przetestować jakieś kluczowe hipotezy.

Po przeanalizowaniu wielkiej ilości danych zaobserwowaliśmy proste, ale silne trendy w zakresie zmian bioróżnorodności na skali liczebności. Jeden z tych trendów należy do najbardziej ekspansywnych wzorców w biologii: utrzymuje się na wszystkich rzędach wielkości [...].

Biorąc pod uwagę, że oszacowania Loceya i Lennona wspominają o 1 bilionie gatunków, zadanie, które stoi przed biologami, wydaje się wręcz niewyobrażalne. Dla przykładu - jak dotąd zrzeszający specjalistów z wielu dziedzin Earth Microbiome Project doprowadził do skatalogowania mniej niż 10 mln gatunków. Ze skatalogowanych gatunków tylko ok. 10 tys. udało się kiedykolwiek wyhodować w laboratorium, a mniej niż 100 tys. ma sklasyfikowane sekwencje. Nasze wyniki pokazują, że 100 tys. razy więcej mikroorganizmów czeka na odkrycie, a 100 mln na pełne poznanie. Mikrobioróżnorodność jest zatem o wiele większa, niż sobie wyobrażaliśmy - podsumowuje Lennon.

bioróżnorodność mikroorganizmy skalowanie gatunki Ziemia Jay T. Lennon Kenneth J. Locey