Bliźnięta żyją dłużej

| Psychologia
e³°°°, CC

Bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe, żyją dłużej. Wyniki wskazują na korzyści wynikające z bliskich więzi społecznych.

Odkryliśmy, że niemal w każdym wieku odsetek przeżywających bliźniąt jednojajowych jest wyższy niż bliźniąt dwujajowych, a bliźnięta dwujajowe wypadają nieco lepiej od populacji generalnej - opowiada dr David Sharrow z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle.

Wykorzystane dane pochodziły z Duńskiego Rejestru Bliźniąt. Autorzy publikacji z PLoS ONE przyglądali się 2932 parom bliźniąt tej samej płci, które przekroczyły granicę wieku 10 lat i urodziły się między 1870 a 1900 r. Ich wiek zgonu porównywano ze statystykami duńskiej populacji generalnej.

W przypadku mężczyzn największe korzyści z posiadania bliźniaka występowały w wieku czterdziestu kilku lat. Różnica wynosiła 6 punktów procentowych, co oznacza, że jeśli w wieku 45 lat ze 100 chłopców z populacji generalnej żyło jeszcze 84, to w przypadku bliźniąt liczba ta sięgała 84. W przypadku kobiet szczyt korzyści występował niedługo po przekroczeniu sześćdziesiątki, a różnica wynosiła 10 punktów procentowych.

Amerykanie uważają, że wyniki odzwierciedlają korzyści związane ze wsparciem społecznym, podobne do efektu ochronnego małżeństwa. W przypadku hipotezy ochrony małżeńskiej nie było jednak wiadomo, jaki jest kierunek zależności: czy to naprawdę małżeństwo sprawia, że ludzie są zdrowsi, czy też po prostu zdrowsi ludzie częściej decydują się na małżeństwo. U bliźniąt nie ma tego problemu, bo człowiek nie może decydować, czy będzie mieć bliźniaka, czy nie. Nasze wyniki dołączają do wielu innych badań, które pokazują, że związki społeczne są korzystne dla zdrowia.

Sharrow podkreśla, że sieć społeczna może wspomóc zdrowie na wiele sposobów. Przyjaciele mogą np. zachęcać do zdrowych aktywności i rzucenia złych nawyków. Można się też u nich wypłakać czy liczyć na pomoc/opiekę w razie choroby. Przyjaciele mogą zapewniać materialne lub emocjonalne wsparcie, które sprzyja długowieczności.

Ponieważ model statystyczny Sharrowa i Jamesa Andersona pozwala oddzielić ostre przyczyny zgonu (w wyniku wypadków lub z przyczyn związanych z zachowaniem) od zgonów z przyczyn naturalnych w starszym wieku, naukowcy zauważyli, że w przypadku kobiet posiadających siostry bliźniaczki niższa śmiertelność dotyczyła tylko przyczyn ostrych. U mężczyzn niższe wskaźniki śmiertelności dotyczyły zaś zarówno przyczyn ostrych w młodych latach, jak i naturalnych przyczyn zgonu po przekroczeniu wieku 65 lat. Sharrow uważa, że odzwierciedla to bezpośredni i kumulatywny wpływ podejmowania zdrowszych decyzji.

Mężczyźni mają tendencję do angażowania się w bardziej ryzykowne zachowania, dlatego mogą bardziej skorzystać na ochronie drugiej osoby, [...] która będzie ich powstrzymywać.

Amerykanie podkreślają, że większe wydłużenie życia w przypadku bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych odzwierciedla siłę więzi. Istnieją pewne dowody, że bliźnięta jednojajowe są ze sobą bardziej związane niż dwujajowe. Będąc bardziej podobne, mogą lepiej przewidywać potrzeby drugiej osoby i lepiej o nią dbać.

Naukowcy chcą sprawdzić, czy wyniki uda się powtórzyć na innych zestawach danych, nie tylko na Duńskim Rejestrze Bliźniąt.

bliźnięta jednojajowe dwujajowe populacja generalna długość życia David Sharrow James Anderson