Boty bardziej aktywne niż ludzie

| Technologia

Liczba wizyt generowana przez boty jest większa niż ta generowana przez ludzi. Z raportu przygotowanego przez firmę Distil Networks dowiadujemy się, że boty generują obecnie aż 59% wizyt na witrynach WWW. Jeszcze w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 45%.

Większość aktywnych botów to boty legalne, przydatne, pochodzące z wyszukiwarek czy witryn społecznościowych. Przestrzegają one zasad określonych w pliku robot.txt.

Zdaniem dyrektora wykonawczego firmy Distil, Ramiego Essaida, wyraźne zwiększenie się ruchu botów ma związek z bardziej intensywnym działaniem Binga oraz wchodzących na rynek wyszukiwarek. Ruch 'dobrych botów' niemal zwiększył się w ciągu roku - mówi Essaid. Z przedstawionych przezeń danych wynika, że wzrósł on z 21 do 36 procent. Z kolei 'złe boty' są obecnie odpowiedzialne za 23% ruchu w sieci. W ubiegłym roku było to 24%. Ich aktywność nie uległa jednak zmniejszeniu, a zmiana procentowa jest spowodowana gwałtownym wzrostem ruchu generowanego przez 'dobre boty'. Znacząco też, z 55 do 41 procent, zmniejszył się udział ruchu generowanego przez ludzi.

Distil odnotowała w ubiegłym roku aktywność 23 miliardów 'złych botów'. Mianem tym określa boty, które nie przestrzegają zasad opisanych w robots.txt i których wizyta nie przynosi żadnej korzyści witrynie. Firma dzieli tego typu boty na trzy kategorie. Pierwsza, największa, to boty zbierające dane z witryn, przede wszystkim boty konkurujących ze sobą firm, które kolekcjonują np. informacje o cenach u konkurencji. Grupa druga to boty wyszukujące dziury na witrynach. Najmniejsza, trzecia grupa, którą stanowi około 10% 'złych botów' to boty zaangażowane w takie działania jak defraudacja kliknięć, ataki brute force czy boty spamujące.

Mianem „króla botów” można określić Amazon. I to w podwójnym znaczeniu. Aż 78% ruchu z chmury Amazona to ruch generowany przez boty, co wskazuje, że oferowana przez Amazon chmura jest bardzo popularna wśród twórców botów. Aż 15% światowego ruchu botów pochodzi właśnie z tej chmury. Sam Amazon też tworzy boty. Okazuje się, że 70% ruchu z Amazon.com to boty, co stanowi 3% całego światowego ruchu botów.

Przed botami coraz trudniej się bronić, gdyż coraz trudniej jest odróżnić je od człowieka. Niektóre boty podszywają się zaś nie pod ludzi, a pod... inne boty. Administratorzy witryn zwykle pozwalają botom Goole'a na odwiedzanie ich stron, zatem inne boty próbują się pod nie podszywać.

bot internet ruch witryna wizyta aktywność ruch