Antypireny podszywają się pod hormony

| Medycyna
matthewvenn (matthew venn), CC

Określając trójwymiarową budowę białek na poziomie atomowym, naukowcy z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) odkryli, że bromoorganiczne antypireny (ang. brominated flame retardants, BFRs) mogą naśladować estrogeny, zaburzając w ten sposób działanie układu hormonalnego.

Zaczynamy lepiej rozumieć uniepalniacze oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie. Nasze studium pomaga zobaczyć, i to dosłownie, co robią bromoorganiczne antypireny po dostaniu się do organizmu - kolidują z naturalnymi hormonami ciała. Za pomocą obrazowania 3D ustaliliśmy, że środki opóźniające palenie wiążą się z białkami jak estrogeny - opowiada dr Linda Birnbaum.

Amerykanie przyglądali się bliżej jednemu z BFRs, a mianowicie tetrabromobisfenolowi-A (TBBPA). Warto zauważyć, że wcześniej w tym roku National Toxicology Program (NTP) ujawnił dane z 2-letniego studium, które wykazało, że TBBPA prowadzi do powstawania guzów u myszy oraz szczurów.

Posługując się rentgenografią strukturalną, naukowcy porównywali wiązanie TBBPA oraz pochodnej innego antypirenu - eteru tetrabromodifenylu (BDE-47) - z sulfotransferazą estrogenową (ang. estrogen sulfotransferase, EST), enzymem metabolizującym estrogen. Nasze rezultaty zademonstrowały, że TBBPA wiąże się z sulfotransferazą estrogenową w tej samej pozycji i w podobny sposób jak estradiol [naturalny estrogen] - wyjaśnia dr Lars Pedersen. Ponieważ tetrabromobisfenol-A blokuje enzym, może dojść do podwyższenia stężenia estrogenów w organizmie.

bromoorganiczne antypireny BFRs estrogeny estradiol białko enzym sulfotransferaza estrogenowa EST tetrabromobisfenol-A TBBPA dr Linda Birnbaum dr Lars Pedersen