Czy czułeś się kiedyś śledzony?

| Nauki przyrodnicze

Naukowcom przypadkowo udało się wywołać uczucie bycia śledzoną u chorej z padaczką. Zrobili to poprzez stymulację elektryczną lewej półkuli mózgu.

Kobieta opisała następujące doświadczenie. Podejrzany mężczyzna unieruchamiał ją w swoich ramionach, gdy ona obejmowała rękoma kolana. Podczas czytania próbował jej także wyrywać pocztówki.

Olaf Blanke i jego współpracownicy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie zorientowali się, że wydarzenia z opowieści chorej pokrywały się z wykonywanymi przez nią samą czynnościami.

Stymulowany obszar mózgu odpowiada za przetwarzanie informacji dotyczących położenia ciała. Badacze podejrzewają, że jest on aktywowany u pacjentów psychiatrycznych, którzy cierpią na paranoję, czują się prześladowani lub mają wrażenie kontrolowania umysłu przez obcych.

Wyniki uzyskane przez Szwajcarów opisano na łamach magazynu Nature.

bycie śledzoną lewa półkula mózgu stymulacja elektryczna położenie ciała