NIH znowu będą finansowały badania nad chimerami

| Nauki przyrodnicze

We wrześniu 2015 roku amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) zaprzestały finansowania badań nad dodawaniem ludzkich komórek do zwierzęcych embrionów i tworzeniem w ten sposób chimer. Teraz NIH opublikowały dokument, w którym zapowiadają zniesienie zakazu. Nowe przepisy będą bardziej restrykcyjne niż wcześniejsze, jednak tworzenie chimer budzi poważne zastrzeżenia etyczne.

Obecnie naukowcy używają chimer do badania wczesnych etapów rozwoju embrionalnego i tworzenia zwierzęcych modeli ludzkich chorób. W przyszłości jednak chcą tworzyć zwierzęta z ludzkimi organami. Gdy takie zwierzęta dorosną, będą zabijane, a organy zostaną użyte do transplantacji.

Środowisko naukowe jest podzielone w poglądach nad tego typu badaniami. Francoise Baylis, bioetyk z Dalhousie University zwraca uwagę, że nowe zasady nie odpowiadają na wiele pytań. Obecnie ludzie i zwierzęta są traktowane jak dwie osobne kategorie i w badaniach nad nimi obowiązują ściśle określone zasady. Tworząc chimery ryzykujemy powstanie trzeciej kategorii, co do której nie ma określonych zasad. Zwykle mówi się, że należy traktować je jak zwierzęta, tak jakby to niczego nie zmieniało - mówi Baylis. Prawo w USA i w wielu innych krajach wykorzystuje pojęcie świadomości do prób definiowania postępowania z chimerami. Jednak, zdaniem Baylis, nie jest to dobre rozwiązanie. Uczona przypomina, że upośledzeni ludzie o bardzo ograniczonej świadomości są traktowani przez przepisy jak ludzie, gdy tymczasem bardzo inteligentnych naczelnych takie przepisy nie obejmują. Prawdopodobnie przepisy dotyczące chimer ludzko-zwierzęcych będą powstawały przez najbliższe lata, a tworzone będą metodą prób i błędów.

chimera człowiek zwierzę