Cholesterol zwiększa ryzyko raka piersi?

| Medycyna
Tom Adriaenssen CC

Analiza danych z lat 2000-2013 dotyczących miliona pacjentów sugeruje istnienie związku pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu a występowaniem raka piersi. Wyniki badań zaprezentowano podczas konferencji Frontiers in CardioVascular Biology 2014, która odbyła się w Barcelonie.

Doktor Rahul Potluri, założyciel ACALM Study Unit i główny autor badań powiedział: Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że kobiety z wyższym poziomem cholesterolu narażone są na większe ryzyko zachorowania na nowotwór piersi. Możliwe zatem, że statyny, które obniżają poziom cholesterolu, mogą zapobiegać nowotworowi. Jednak, jako że mamy do czynienia z początkowymi wynikami, potrzeba wiele czasu i badań by sprawdzić te wyniki.

Zespół doktora Potluriego oparł się na wynikach wielu wcześniejszych badań populacji, z których wynika, że istnieje związek pomiędzy otyłością a nowotworem piersi. W ubiegłym roku przeprowadzono badania na myszach, z których wynikało, że zmniejszenie poziomu cholesterolu lub manipulowanie jego metabolizmem może zostać wykorzystane do zapobiegania bądź leczenia nowotworu piersi. Mamy zatem ogólną zasadę, że otyłość jest powiązana z nowotworem piersi oraz badania na myszach, które sugerują, że może chodzić o cholesterol. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy istnieje związek pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu a nowotworem piersi - mówi Potluri.

Uczeni przeanalizowali brytyjską bazę danych Algorithm for Comorbidities, Associations, Lenght of stay and Mortality (ACALM). W bazie, skupiającej dane ponad miliona osób, znalazłu się informacje na temat 664 159 kobiet. Wśród nich 22 938 cierpiało na hiperlipidemię, a u 9312 rozwinął się nowotwór piersi. Choroba wystąpiła u 530 kobiet z hiperlipidemią. Analiza statystyczna wykazała, że u kobiet z hiperlipidemią ryzyko wystąpienia raka piersi było o 1,64 raza większe niż u pozostałych kobiet. To badania obserwacyjne, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że wysoki poziom cholesterolu powoduje nowotwór piersi, jednak korelacja jest tutaj silna, dlatego też konieczne są dalsze badania - mówi Potluri. Jego zdaniem, jeśli kolejne badania potwierdzą występowanie takiej korelacji, konieczne będzie przeprowadzenie eksperymentów mających dać odpowiedź na pytanie, czy podawanie statyn zapobiega nowotworowi piersi. Statyny są tanie, łatwo dostępne i dość bezpieczne. W ciągu najbliższych 10-15 lat moglibyśmy przeprowadzić testy kliniczne, by sprawdzić wpływ statyn na występowanie raka piersi. Jeśli próby takie zakończą się sukcesem, statyny mogą być podawane kobietom prewencyjnie. Szczególnie kobietom z grup ryzyka - dodaje.

cholesterol nowotwór piersi