Alzheimer - trzy choroby, a nie jedna

| Medycyna
frostnova, CC

Wg naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, można wyróżnić 3 podtypy choroby Alzheimera (ChA).

Dr Dale Bredesen podkreśla, że podtyp korowy różni się zasadniczo od pozostałych 2 wariantów.

Ponieważ u poszczególnych osób występują rozmaite objawy, od lat przypuszczano, że alzheimer to więcej niż jedna choroba. Kiedy badania laboratoryjne wykroczyły poza zwykłe testy, odkryliśmy 3 podtypy. Ważnym wnioskiem ze studium jest to, że dla każdej podgrupy optymalne może być inne leczenie. Przyczyny podtypów nie muszą być [w końcu] jednakowe. W przypadku przyszłych testów klinicznych pomocne może być oddzielne badanie poszczególnych subgrup.

Amerykanie wydzielili następujące podtypy:

1) zapalny, gdzie podwyższone są takie markery, jak białko C-reaktywne (CRP) oraz stosunek albuminy do globuliny w surowicy,
2) niezapalny, w którym nie ma podwyższonych markerów zapalnych, ale występują inne nieprawidłowości metaboliczne,
3) korowy, który pojawia się u stosunkowo młodych osób i wydaje się bardziej rozprzestrzeniać w mózgu niż inne postaci alzheimeryzmu. Początkowo wydaje się nie powodować utraty pamięci, ale chorzy tracą przeważnie umiejętności językowe. Wiąże się z niedoborem cynku i bywa często źle diagnozowany, zwłaszcza że pojawia się u osób pozbawionych genów ryzyka.

Wyniki 2-letniego studium, w ramach którego badano pod kątem metabolicznym 50 osób, ukazały się w piśmie Aging.

Choć przyczyny alzheimera nie są nadal dobrze poznane, podczas wielu badań wykrywano nieprawidłowości metaboliczne: insulinooporność, niedobory hormonalne oraz hiperhomocysteinemię. W ramach zeszłorocznego studium za pomocą zmiany stylu życia (diety i aktywności fizycznej) Bredesenowi udało się poprawić metabolizm i odwrócić deteriorację poznawczą u 9 z 10 pacjentów z wczesnym alzheimerem bądź stanem przedchorobowym.

Obecne ustalenia to wynik intensywnej analizy danych z 2014 r. Podejście to może doprowadzić do wynalezienia lepszych metod leczenia; sprawdziło się ono w przypadku innych chorób, np. nowotworów. W chorobie Alzheimera nie ma guzów do wykonania biopsji. Jak więc wpadliśmy na pomysł, co napędza proces [chorobowy]? Skupiliśmy się na leżących u jego podłoża mechanizmach metabolicznych, by stworzyć rozbudowany zestaw testów laboratoryjnych, obejmujący m.in. insulinę na czczo i stosunek miedzi do cynku.

Bredesen i inni zamierzają sprawdzić, czy poszczególne podtypy ChA mają inne przyczyny i czy reagują różnie na terapie.

choroba Alzheimera podtypy zapalny niezapalny korowy Dale Bredesen