Wkład grzybów w chorobę Leśniowskiego-Crohna

| Medycyna
Evil Erin, CC

Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy zidentyfikował grzyby jako kluczowy czynnik rozwoju choroby Leśniowskiego-Crohna.

Dotąd wiedzieliśmy, że oprócz czynników genetycznych i dietetycznych, główną rolę w powodowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna odgrywają bakterie. Zasadniczo pacjenci z chorobą Crohna mają nieprawidłowe reakcje immunologiczne na bakterie, które zamieszkują przewód pokarmowy wszystkich ludzi. Większość naukowców koncentruje się na tych bakteriach i zaledwie kilku badało rolę grzybów, które także są obecne w jelitach wszystkich ludzi. Nasze studium zapewnia nowe cenne informacje nt. tego, czemu niektóre osoby zapadają na chorobę Leśniowskiego-Crohna - podkreśla prof. Mahmoud A. Ghannoum, dyrektor Centrum Mykologii Medycznej Case Western Reserve University.

Naukowcy oceniali mykobiom (społeczność grzybów) i bakteriom (społeczność bakteryjną) pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (20) oraz ich zdrowych krewnych pierwszego stopnia (28) w 9 rodzinach z północnej Francji i Belgii. Oprócz tego badano zdrowych ludzi z 4 rodzin z tego samego obszaru geograficznego (21). Analizowano próbki ich kału.

Okazało się, że w porównaniu do krewnych, u chorych znacznie częściej występowały łącznie 2 bakterie (pałeczka okrężnicy, Escherichia coli, i pałeczka krwawa, Serratia marcescens) oraz 1 grzyb (Candida tropicalis). Oznacza to, że bakterie i grzyb wchodzą ze sobą w interakcje.

Badania laboratoryjne pokazały, że E. coli zlewają się z drożdżakami, a S. marcescens tworzą mostki W ten sposób powstaje biofilm, który przywiera do jelita. Może to wywoływać stan zapalny skutkujący objawami choroby Leśniowskiego-Crohna.

To pierwszy raz, kiedy jakiś grzyb został powiązany z chorobą Crohna u ludzi. Dotąd wykrywano je tylko u chorych myszy.

Ghannoum dodaje, że odkryto duże podobieństwa [...] profili jelitowych rodzin z chorobą Crohna. Są one bardzo różne od profili rodzin zdrowych. Wg niego, należy jednak uważać, próbując przypisać chorobę wyłącznie bakteriomowi i mykobiomowi, bo rodziny dzielą również do pewnego stopnia środowisko i dietę. By określić wkład poszczególnych czynników, potrzebne są dalsze badania.

choroba Leśniowskiego-Crohna grzyby mykobiom pałeczki okrężnicy Escherichia coli pałeczki krwawe Serratia marcescens Candida tropicalis Mahmoud A. Ghannoum