U ludzi z chorobą Leśniowskiego-Crohna występuje dłuższy czas reakcji

| Zdrowie/uroda
Evil Erin, CC

U osób cierpiących na zespół Leśniowskiego-Crohna występuje dłuższy czas reakcji niż u zdrowych ludzi w podobnym wieku.

Podczas badań naukowcy zauważyli, że czas reakcji pacjentów był o 10% dłuższy i znacząco korelował z objawami aktywnego stanu zapalnego. Zespół dr. Daniela van Langenberga z Monash University stwierdził też, że czasy reakcji chorych były wolniejsze od tego, co naukowcy obserwowali podczas wykonania tego samego komputerowego testu poznawczego u ludzi, którzy przekroczyli limity spożycia alkoholu większości krajów Unii Europejskiej (0,05 g alkoholu na 100 ml krwi).

Uzyskane wyniki wskazują na obecność łagodnych zaburzeń poznawczych i potwierdzają doniesienia pacjentów o problemach z koncentracją czy zanikach pamięci. Australijczycy wykazali też, że w przypadku osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna wynik środkowy (mediana) skali depresji był wyższy, słabiej wypadała również ocena jakości snu.

Wyniki stanowią poparcie dla tezy, że choroba Leśniowskiego wiąże się z wieloukładowymi konsekwencjami; wpływ choroby nie ogranicza się do przewodu pokarmowego [...]. Rezultaty są spójne z eksperymentami, które wykazały, że zapalenie jelita grubego skutkuje nasileniem zapalnej aktywności hipokampa. To z kolei może spowolnić czasy reakcji [...] - podsumowuje van Langenberg.

choroba Leśniowskiego-Crohna łagodne zaburzenia poznawcze czas reakcji Daniel van Langenberg