Modyfikacja komórek gleju nową metodą leczenia parkinsona?

| Medycyna
Great Seal of the United States

Manipulując ekspresją genów w komórkach glejowych (astrocytach), naukowcy z Karolinska Institutet byli w stanie uzyskać nowe produkujące dopaminę neurony (neurony dopaminergiczne). Reprogramując komórki, Szwedzi usuwali np. u myszy ruchowe objawy choroby Parkinsona.

Wykorzystując szereg czynników transkrypcyjnych, czyli białek, które mogą zmieniać ekspresję genów, naukowcy zmienili astrocyty z mysiego modelu parkinsona w działające neurony dopaminergiczne. Doprowadziło to do mierzalnego wzrostu sygnalizacji dopaminowej w mózgu i znaczącego zelżenia objawów choroby.

Podczas eksperymentów laboratoryjnych ludzkie astrocyty również udało się przekształcić w neurony dopaminergiczne.

Autorzy publikacji z pisma Nature Biotechnology podkreślają, że dotychczasowe próby leczenia chorób neurodegeneracyjnych koncentrowały się na przeszczepianiu typów komórek niszczonych przez procesy patologiczne. Sądzimy [jednak], że w przyszłości, by uzupełnić utratę neuronów dopaminergicznych w parkinsonie, stosowane będzie raczej dostarczanie genów i związków drobnocząsteczkowych niż komórek - podsumowuje prof. Ernest Arenas.

choroba Parkinsona glej astrocyty czynniki transkrypcyjne objawy ruchowe neurony dopaminergiczne Ernest Arenas