Choroba psychiczna może skrócić życie bardziej niż nałogowe palenie

| Psychologia
jnyemb, CC

Najnowsze studium badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazało, że choroba psychiczna skraca życie o 10-20 lat. To tyle samo, a nawet więcej niż przy wypalaniu dużej liczby papierosów (ang. heavy smoking).

Naukowcy bazowali na artykułach przeglądowych wspominających o ryzyku zgonu w przypadku problemów psychicznych, nadużywania narkotyków i alkoholu, demencji, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń uczenia czy dziecięcych zaburzeń behawioralnych. Skupiono się na 21 tekstach. Dotyczyły one 1,7 mln osób i ponad 250 tys. zgonów.

Okazało się, że przeciętny spadek długości życia u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, schizofrenią, uzależnieniem od narkotyków/alkoholu i nawracającą depresją wynosi, odpowiednio, 9-20, 10-20, 9-24 i 7-11 lat. Dla porównania: u nałogowego palacza długość życia spada o 8-10 lat.

Odkryliśmy, że wiele przypadłości psychicznych wiąże się ze skróceniem życia o tyle, co w przypadku wypalania co najmniej 20 papierosów dziennie - podkreśla dr Seena Fazel.

Autorzy artykułu z pisma World Psychiatry przyznają, że istnieje sporo przyczyn podwyższonego ryzyka zgonu wśród chorych psychicznie. Fazel wspomina m.in. o nadużywaniu narkotyków i alkoholu oraz częstszych śmierciach samobójczych. Społeczne piętno choroby psychicznej może [też] oznaczać, że u wielu ludzi nie leczy się dobrze zgłaszanych problemów ze zdrowiem fizycznym.

Poważnym błędem jest, wg Fazela, rozdzielanie chorób psychicznych i fizycznych. Wiele przyczyn chorób psychicznych ma także konsekwencje fizyczne, a choroby psychiczne pogarszają prognozy dla całej gamy dolegliwości fizycznych, szczególnie dla choroby serca, cukrzycy i nowotworu.

Wszystko to można zmienić. Istnieją skuteczne leki i terapie psychologiczne. Jak podkreśla Fazel, skoro da się zmobilizować polityków i zdobyć fundusze na skuteczną walkę z paleniem i jego skutkami, trzeba zrobić coś podobnego w dziedzinie zdrowia psychicznego.

choroba psychiczna schizofrenia depresja zaburzenie afektywne dwubiegunowe palenie alkohol narkotyki długość życia Seena Fazel