Wysoki cholesterol sprzyja chorobie zwyrodnieniowej stawów

| Medycyna
gaelx, CC

Wysoki cholesterol może uruchamiać stres oksydacyjny w mitochondriach komórek chrząstki, prowadząc do ich obumierania i ostatecznie - do choroby zwyrodnieniowej stawów.

Zespół dr Indiry Prasadam z Uniwersytetu Technologicznego Queensland wykorzystał 2 modele zwierzęce, naśladujące ludzką hipercholesterolemię (podwyższone stężenie cholesterolu w osoczu). U myszy wykorzystano modyfikację genową (ApoE-/-), która skutkowała hipercholesterolemią, a u szczurów zastosowano podejście dietetyczne. U obu gatunków gryzoni stosowano dietę bogatą w cholesterol i ubogą (kontrolną). Później zwierzęta przeszły operację prowadzącą do destabilizacji kolan.

Zarówno u myszy, jak i szczurów z grup karmionych wyskocholesterolową paszą osteoartroza osiągała bardziej zaawansowany poziom niż w grupach kontrolnych. Obserwowano typowe dla tej choroby objawy: utratę kolagenu i proteoglikanów (w tym degradację agrekanu) oraz powstawanie wyrośli kostnych (osteofitycznych), degradację chrząstki i przebudowę strukturalną kości podchrzęstnej.

Klinicznie istotne dawki wolnego cholesterolu skutkowały dysfunkcją mitochondriów, nadprodukcją reaktywnych form tlenu (RFT), zwiększoną ekspresją degeneracyjnych/hipertroficznych markerów w chondrocytach i rozkładem substancji międzykomórkowej chrząstki.

Kiedy zwierzętom podano obniżający poziom cholesterolu lek - atorwastatynę - lub docierające do mitochondriów przeciwutleniacze, rozwój osteoartrozy okazał się mniejszy niż w grupach niepoddawanych temu zabiegowi.

Jak widać, hipercholesterolemia przyspiesza postępy choroby zwyrodnieniowej stawów, wpływając na dysfunkcję mitochondriów w chondrocytach (oddziałuje na produkcję RFT i apoptozę).

choroba zwyrodnieniowa stawów osteoartroza cholesterol hipercholesterolemia stres oksydacyjny mitochondria Indira Prasadam